ggb

Maak je bedrijf klimaatbestendig

10 mei 2023

Om ook in de toekomst nog goed te kunnen boeren, is het essentieel voor land- en tuinbouwers om in te zetten op het klimaatbestendig maken van hun bedrijf. Boerenbond, ILVO en Elevéoen Université de Liège gaan boeren gratis klimaatbegeleiding aanbieden. Ook jij kan hieraan deelnemen! Bieke Bockx, consulent Klimaat en verduurzaming bij Boerenbond, legt uit waarover het precies gaat.

Wat is het Climate Farm Demo project?

“Het is een Europees project waarin we samenwerken met 28 Europese landen. Die gaan allemaal landbouwbedrijven selecteren die ze gedurende zes jaar zullen begeleiden om klimaatadaptatie en -mitigatiemaatregelen toe te passen op hun bedrijf. De begeleiding bestaat uit gepersonaliseerd advies, maar ook uit demonstraties op de deelnemende bedrijven, zodat landbouwers kunnen leren van anderen. Natuurlijk wisselen we tussen de landen onderling ook informatie uit.”

Wat zijn klimaatadaptatie en klimaatmitigatie?

“Klimaatadaptatie wil zeggen dat een landbouwer zijn bedrijf zodanig gaat aanpassen dat het meer bestand is tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld door te kiezen voor teelten die meer bestand zijn tegen perioden van droogte of net van overvloedige regenval. Bij klimaatmitigatie zorgt de landbouwer ervoor dat er minder uitstoot van broeikasgassen op het bedrijf is, zodat de klimaatimpact kan verlagen, bijvoorbeeld via rantsoenmaatregelen voor melkvee.”

“Gedurende zes jaar krijg je gratis begeleiding op maat."

Waarom doet Boerenbond mee aan dit project?

“Omdat wij het belangrijk vinden dat we onze landbouwers kunnen ondersteunen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen in het kader van Fit for 55. Wij zorgen daarbij voor begeleiding en concreet advies dat ze kunnen toepassen op hun bedrijf.”

Welke bedrijven kunnen meedoen?

“In Vlaanderen willen we 30 bedrijven begeleiden, voornamelijk in de sectoren melkvee, vleesvee, akkerbouw en fruit. Het moeten zeker geen bedrijven zijn die al ver staan op klimaatvlak. Ook wie nog aan de slag wil gaan met klimaatadaptatie- en mitigatie is van harte welkom. Een financiële compensatie voor de deelnemende bedrijven is er niet, maar ze krijgen wel gratis advies en begeleiding gedurende zes jaar. Als deelnemende landbouwer zit je ook op de eerste rij om toegang te krijgen tot alle informatie die in het project wordt vergaard. Op langere termijn zal je natuurlijk ook je bedrijf verduurzamen, en een oogst die ondanks moeilijke klimatologische omstandigheden niet mislukt, levert uiteindelijk ook financiële winst op.”

Hoe kan ik mijn bedrijf inschrijven?

“Boeren die interesse hebben kunnen meer informatie opvragen via bieke.bockx@boerenbond.be. Ik zal hun vragen dan beantwoorden en hopelijk kunnen wij samen dit traject opstarten. Tegen september willen we ons lijstje van deelnemende bedrijven volledig klaar hebben en vanaf oktober gaan we met de begeleiding van start. We rekenen op een tijdsinvestering van ongeveer één dag per maand. Daarnaast organiseren  deelnemende bedrijven ook drie demomomenten, verspreid over de zes jaar van het project, om collega-boeren te inspireren over hoe zij omgaan met klimaat.”

Meer info: www.climatefarmdemo.eu

Bron: Boerenbond.

fgf