Maak gebruik van een gratis waterscan

16 maart 2023

Zeker voor de land- en tuinbouwsector is een goede waterhuishouding belangrijk omdat zowel een tekort als een teveel aan water het bedrijfsrendement sterk beïnvloeden. Van de totale oppervlakte van de provincie Limburg kent 43% een geregistreerd landbouwgebruik. Deze landbouwgrond, die water nodig heeft als de teelten op het veld staan, maakt ook de infiltratie van hemelwater mogelijk. Zo heeft de landbouwsector niet alleen baat bij een sterk waterbeleid, maar is de sector ook een dienstverlener in het kader van datzelfde beleid. Door een unieke samenwerking met de provincie Limburg kunnen we vanuit Boerenbond aan Limburgse land- en tuinbouwers uit alle sectoren een gratis waterscan aanbieden. De scan heeft als doel bedrijven een objectief beeld te geven van hun watergebruik en stelt op die basis investeringen voor. De waterscan bestaat uit een bedrijfsbezoek, ruimte voor vragen, bezorgdheden en eigen ideeën, een rapport, en (indien gewenst) verdere opvolging van het bedrijf.

Stel je kandidaat via het Agrowaterloket op www.agrowaterloketlimburg.be of stuur een e-mail naar gemma.willems@boerenbond.be. Ook voor andere water-gerelateerde vragen kan je op het Agrowaterloket terecht, aarzel niet om een aanvraag in te dienen.