Luc Vanoirbeek blijft voorzitter groente- en fruitwerkgroep

20 september 2023

De Europese koepel Copa-Cogeca verenigt tientallen landbouworganisaties en -coöperaties. Voor ons land zijn Boerenbond en diens Waalse tegenhanger FWA lid. Luc Vanoirbeek, algemeen secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), voor de derde keer verkozen als voorzitter van de werkgroep groenten en fruit. Hij krijgt de Italianen Allesandro del Piaz en Nazarrio Battelli naast zich als vicevoorzitters. Luc Vanoirbeek vult dit mandaat in vanuit het Boerenbondmandaat in Copa.

Als werkgroepvoorzitter bij Copa-Cogeca ziet Luc Vanoirbeek het als één van zijn belangrijkste opdrachten om verder bruggen te blijven bouwen. Allereerst tussen de organisaties en lidstaten die actief zijn in de werking van COPA-Cogeca.

Daarnaast zal het ook van het allergrootste belang zijn om actief in contact te blijven met de Europese instellingen om de belangen van de groente- en fruitsector te blijven verdedigen. Tenslotte wil Luc Vanoirbeek ook de dialoog met andere organisaties van binnen en buiten de sector blijven aangaan om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren.

Gewasbescherming en meststoffen

Een Vlaamse bezorgdheid die de VBT-secretaris meeneemt in de gesprekken binnen de werkgroep en met de EU-instellingen is de maatschappelijke druk op onder meer het gebruik van gewasbescherming en meststoffen. 

Ook het EU-debat over verpakking en verpakkingsafval zal een grote impact hebben op het functioneren van de groente- en fruitsector. Luc Vanoirbeek pleit ervoor dat in deze debatten naast de ambitie om vooruitgang te boeken altijd wordt nagegaan of de nieuwe maatregelen fair, realistisch en betaalbaar zijn.

Bron: Boerenbond.