Wie in 2019 of 2020 met een 5-jarige verbintenis VLI startte, kan kiezen om die te wijzigen of uit te doen.