gg

Lokale voeding van topkwaliteit is te waardevol om mee te stunten

20 maart 2023

Het wetsvoorstel van Leen Dierick verbiedt ‘buitensporige prijspromoties voor verse voeding’, zoals fruit, groeten en vlees. Promoties zoals '1 kopen, 1 gratis', '1 kopen, 2 gratis' en straffere aanbiedingen zouden niet meer toegelaten zijn. 'Wat nog wel kan, is een derde product gratis aanbieden, denk aan een 'actie 2+1 gratis', zegt Leen Dierick.

Landbouworganisaties en zelfstandigenorganisatie Unizo steunen het wetsvoorstel. "Lokale voeding van topkwaliteit is te waardevol om mee te stunten", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Wanneer twee olifanten vechten, wordt het gras vertrappeld. Er moet een halt geroepen worden aan onredelijke promoties en een prijzenslag naar de bodem, want lokale producenten zijn hier de dupe van."

Gedragscode voor faire relaties

Er bestaat een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. Die bepaalt dat aanbieders en kopers zich als partners gedragen in een streven naar een duurzame ontwikkeling van de volledige agrovoedingsketen, rekening houdend met de belangen van de consument. Drie dimensies worden in hun geheel beschouwd en evenwichtig benaderd.

  • Maatschappij: een correct inkomen voor zowel werknemer als werkgever;
  • Milieu: een activiteit die het ecologisch systeem voor toekomstige generaties minimaal belast;
  • Economie: een economische rendabiliteit die voldoende is om de continuïteit te garanderen.

“Onredelijke promoties doorbreken het noodzakelijke evenwicht tussen de drie dimensies, vertrekken niet vanuit een partnerschap, houden geen rekening met de duurzame ontwikkeling van de gehele agrovoedingsketen en bedreigen de belangen van de consument op lange termijn”, stelt Pieter Verhelst, lid van het Hoofdbestuur van Boerenbond.

Eerlijke prijzen en redelijke marges

Alleen een keten gebouwd op eerlijke prijzen en redelijke marges kan inspelen op de duurzaamheidsuitdaging waar we samen voor staan. “Onredelijke promoties zetten op termijn de marges doorheen de hele keten onder druk en ontnemen de ruimte die nodig is om te investeren in wat de samenleving zegt belangrijk te vinden zoals ecologische en diervriendelijke productie.”

“De concurrentie rest te volgen en zo mogelijk te overtreffen, wat enkel grote groepen aankunnen”, duidt Pieter Verhelst. “De rekening om deze onredelijke promotie- en prijzenslag vol te houden en te winnen zal met de nodige druk voorgelegd worden aan de leveranciers. Toegeven is eenzijdig focussen op kostenefficiëntie - lees in hoofdzaak schaalvergroting - en verder druk zetten op de eigen leveranciers.”

Dan komen boeren en tuinders in het vizier. Ook hen rest vaak niet meer dan schaalvergroting en standaardisering als antwoord. Waarmee het maatschappelijk draagvlak voor de agrovoedingssector bedreigd wordt. “Het ondermijnt de noodzakelijke maatschappelijke ‘licence to produce’ en dus finaal de continuïteit van de schakels in de keten.”

Acties niet gunstig op lange termijn

Hoewel de acties op het eerste zicht gunstig lijken voor de consument, zijn ze dat in werkelijkheid en op langere termijn zeker niet. “De zo getriggerde concurrentieslag doorheen de keten leidt tot concentratie, uniformiteit en minder toegankelijk aanbod. In de winkelkar zal zich dat uiteindelijk vertalen in een verarming van het aanbod op alle vlak dat minder dicht bij huis ligt en uiteindelijk hogere prijzen. Want hoe minder aanbieders, hoe minder gezonde onderlinge concurrentie die op lange termijn prijzen scherp houdt.”

Voor Boerenbond is het duidelijk: “Er zijn wel degelijk grenzen aan redelijke promotie.”

Bron: Boerenbond.