Limburgse zorgboerderijen in het straatbeeld

24 februari 2023

Op 31 januari heerste een gezellige drukte op de zorgboerderij van Annick en Erwin Lowet-Strauven. Steunpunt Groene Zorg onthulde er, samen met gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors, het uithangbord zorgboerderij. Met dit bord, dat elke zorgboerderij aan zijn gevel kan hangen, wil het steunpunt de zichtbaarheid van de 129 Limburgse zorgboerderijen vergroten.

Zorgboerderijen in Limburg

De provincie Limburg heeft een mooi aanbod van 129 zorgboerderijen. Dit aantal groeit gestaag. In 2009 waren dit er nog 50. Het gaat zowel over klassieke landbouw- en tuinbouwbedrijven als over kleinere initiatieven zoals manèges, kinderboerderijen en hobbyboeren. Nieuwe zorgboeren blijven zich aandienen. In 2022 verwelkomde het Steunpunt Groene Zorg tien nieuwe bedrijven in haar netwerk. “De provincie Limburg draagt zorgboerderijen een warm hart toe. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouwsector een sociale verbindende rol heeft in de samenleving en deze moet uitspelen”, aldus Inge Moors.

Maatschappelijk waardevol

Maatschappelijk waardevol werk verdient zichtbaarheid. In deze snel veranderende tijden en tijden van onzekerheid, oorlog en twijfel is er meer dan ooit nood aan zorgboerderijen: plekken waar mensen tot rust kunnen komen, zich kunnen herbronnen en de draad van het leven terug kunnen oppakken.

“Via uithangborden willen we dit waardevolle zichtbaar maken. Bovendien kan elke zorgboerderij aan de buitenwereld tonen dat ze deel uitmaken van het netwerk zorgboerderijen van Steunpunt Groene Zorg.” Wie goed kijkt, ontdekt ook het nieuwe logo van het steunpunt op de borden.

Claire Luyten, consulent Steunpunt Groene Zorg