Limburg steunt imkers bij het vangen van Aziatische hoornaar

24 maart 2023

De provincie Limburg geeft een subsidie van 15.000 euro aan de vzw Limburgse Imkersbond om lokkasten te laten maken, voor de koninginnen van de Aziatische hoornaar, en om die vervolgens onder zijn leden te verdelen.

Aziatische hoornaar

De verwachting is dat de Aziatische hoornaar de volgende jaren nog sterk in aantal zal toenemen. Als voedsel staat de honingbij samen met andere bijen en wespen bovenaan op het menu van de hoornaar. Daarbuiten wordt dit dieet aangevuld met insecten die rond de nesten aanwezig zijn. Onderzoek in Frankrijk trof een 400-tal insectensoorten aan op het menu van de hoornaar.

Gevolgen voor landbouw

84% van de landbouwteelten, vooral fruit en groenten, zijn afhankelijk van insecten en vooral van bijen voor hun bestuiving. Minder bijen betekent niet alleen productie-, maar ook kwaliteitsverlies. Zo zijn appels zonder bestuivers gemiddeld kleiner, meer asymmetrisch en is de bewaarbaarheid minder lang. Maar ook bessen, aardbeien en kersen zijn afhankelijk van bestuivende insecten.

Bestrijding

De beste bestrijding is het vangen van koninginnen in het voorjaar wanneer deze uitzwermen. De zelfontworpen lokkasten van de Limburgse imkersbond moeten hierbij helpen. Kleine insecten kunnen gemakkelijk door de roosters ontsnappen uit de kast; de Aziatische hoornaar zit gevangen. De imkersbond hoopt 10 tot 30% van de koninginnen zo te vangen en tegelijk de verspreiding beter in kaart te brengen. “We gaan de strijd aan om de invasie te beperken. De Aziatische hoornaar is immers een grote vijand voor de bestuiving van ons fruit. De imkers spelen een cruciale rol. Vandaar onze ondersteuning”, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors.

bijen