Leghennenhouders kunnen schadeclaim indienen tegen inkoopkartel

24 november 2023

In Nederland werden onlangs drie eierhandels (die zelf ook eierproducten produceren) veroordeeld en beboet omdat ze sinds 2015 verboden prijs- en marktverdelingsafspraken maakten. Veel gedupeerde Nederlandse leghennenhouders hebben zich aangemeld voor een schadeclaim tegen het kartel. Boerenbond zorgt er nu voor dat Vlaamse leghennenhouders die rechtstreeks en onrechtstreeks benadeeld zijn door dit kartel zich ook kunnen aansluiten bij deze eierkartelclaim.

Vorige woensdagavond organiseerde de Sectorvakgroep Pluimvee een webinar om haar leden-leghennenhouders te informeren over het industrie-eiereninkoopkartel en over hoe ze zich kunnen aansluiten bij de claim van de Nederlandse leghennenhouders.  Geert Laureys en Wouter Wytynck, respectievelijk voorzitter en secretaris van de sectorvakgroep pluimvee gaven uitleg bij het belang van dit initiatief en de beslissing van de sectorvakgroep om de leden pluimveehouders de kans te geven om hun schade ook te verhalen. Stefan Tuinenga van het Amsterdamse advocatenkantoor Lindenbaum, dat de belangen van de gedupeerde Nederlandse leghennenhouders behartigt, lichtte de claim uitgebreid toe.

Prijsafspraken en leveranciersverdeling

Het kartel werd gesloten tussen eierhandels Interovo (uit Ochten en Beek), Wulro en Global (beide uit Weert). Zij sloten afspraken rond de prijzen en de leveranciersverdeling. Meer bepaald spraken ze in de periode van 13 april 2015 tot 1 augustus 2019 met elkaar af om een lagere prijs te betalen voor industrie-eieren die ze bij leghennenhouders aankochten, stemden ze onderling af om de prijzen op hetzelfde moment te verlagen en tot slot ook om geen leveranciers van elkaar af te pakken. Deze afspraken dupeerden niet alleen leveranciers van de kartellisten, maar ook leveranciers van  aan andere afnemers en leveranciers van tafeleieren in Nederland, Noordwest-Duitsland én België.

Economische experts schatten de schade die in deze zaak werd geleden op minstens 21 miljoen euro, die zelfs kan oplopen tot 92 miljoen euro. Wegens voldoende onweerlegbaar bewijs – de onder meer uitgebreide Whatsappberichten tussen de kartellisten die niets aan de verbeelding overlieten – werden de eierhandels door de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) veroordeeld en beboet.

Strategie

De belangenbehartigers van de Nederlandse landbouworganisaties LTO en NVP en de Belgische Boerenbond besloten om de krachten in deze zaak te bundelen en een claim tegen het kartel te faciliteren. De gezamenlijke pluimveehouders kunnen de schade immers verhalen op de kartellisten, zo nodig in een juridische procedure. De voordelen hiervan zijn dat de juridische en economische kosten kunnen worden gedeeld, ze een sterkere onderhandelingspositie krijgen en de procedure extern kan worden gefinancierd. Deze procedure wordt ingesteld via de onafhankelijke Stichting Eierkartelschade. Die heeft als doel de schade die de pluimveehouders geleden hebben te verhalen op de kartellisten. Als de kartellisten een redelijke schadevergoeding voorstellen, is een schikking op elk moment mogelijk. De bestuurder van de Stichting Eierkartelschade is Jan Willem Lagerweij, een voormalig pluimveehouder en oud-voorzitter van de vakgroep legpluimveehouders van de LTO/NOP, die ook bij het webinar aanwezig was.

Vlaamse leghennenhouders kunnen zich gratis aanmelden voor de claim via onderstaande weblink. Behalve leveranciers van industrie-eieren aan de kartellisten kunnen ook leghennenhouders zich aanmelden die hebben geleverd aan andere afnemers, en ook leveranciers van tafel-eieren kunnen zich aanmelden, omdat ook zij schade kunnen hebben geleden. 

Deze aanmelding is vrijblijvend en anoniem. Jouw naam zal pas in de juridische procedure worden bekendgemaakt als dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de schadevergoeding, en niet zonder jouw instemming. Naast jouw naam moet je enkel meegeven hoeveel eieren je jaarlijks levert en of het om tafel- of industrie-eieren gaat. In een later stadium van de procedure kan worden gevraagd om via contracten met en facturen van afnemers en de legkalender aan te tonen hoe veel eieren je hebt geleverd. De Stichting zal alle betrokkenen via regelmatige updates verder informeren.

Bron: Boerenbond.