Langer bij elkaar houden van koeien met pasgeboren kalveren

22 mei 2023

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement vroeg Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA meer uitleg aan Vlaams landbouwminister Jo Brouns (CD&V) over dit advies. Het EFSA-rapport handelt in het bijzonder over het welzijn van kalveren en de voordelen van het langer bij elkaar houden van koeien met pasgeboren kalveren.

“Dit rapport doet inderdaad een aantal voorstellen die het welzijn van kalveren kunnen verbeteren”, antwoordt Vlaams minister Jo Brouns. “Onze rundveehouders houden vandaag hun dieren volgens de normen opgelegd door Europese wetgeving, waarbij onze landbouwers heel vaak nog extra inspanningen leveren om het comfort en welzijn van hun dieren te maximaliseren.”

Maximaal inzetten op EU-regelgeving

“Uiteraard hebben ze daar alle belang bij”, gaat minister Jo Brouns verder. “Het is goed dat voortschrijdende inzichten en kennis kunnen leiden tot een beter dierenwelzijn. Zulke rapporten, die vaak een bepaalde invalshoek hebben, zijn daarbij nuttig maar moeten in hun context en vanuit de verschillende relevante perspectieven gebruikt worden.”

In het belang van een Europees level playing field is het standpunt van Vlaams landbouwminister Jo Brouns om maximaal in te zetten op Europese regelgeving waarbij dit EFSA-rapport meegenomen kan worden om de toekomstige normen te bepalen. “Van zodra deze publicaties en aanbevelingen van EFSA werden gepubliceerd, zijn ze overgenomen door de verschillende vakbladen, beroepsorganisaties en kanalen die zich specifiek richten tot de landbouwsector.”

Concrete informatie verder verspreiden

“Op die manier denk ik dat de informatie snel en effectief tot bij de rundveehouders geraakt. Van zodra de aanbevelingen van dit rapport resulteren in wetgeving zullen er vanuit de administratie stappen gezet worden om deze concrete informatie te verspreiden via studiedagen, artikels in de vakpers enzovoort.”

“Uiteraard staat het elke rundveehouder vrij om met bepaalde aspecten uit dit rapport aan de slag te gaan. Nieuwe initiatieven van onderuit zoals bijvoorbeeld demonstratie- en EIP-projecten (European innovation partnership) kunnen rundveehouders informeren en adviseren”, besluit Vlaams minister Jo Brouns.

Bron: Vlaams parlement.