Acht landbouwers hebben samen met Boerenbond, ABS en BioForum voor de kortgedingrechter een procedure opgestart met betrekking tot de niet-uitvoering van het Vlaams GLB door de Vlaamse regering. Wij spraken met twee van hen.

Joris Claeys

Joris Claeys baat sinds 1995 een gemengd landbouwbedrijf met vleesvee, akkerbouw en varkens uit op twee locaties in het Vlaams-Brabantse Lennik. “Ik vind het frustrerend dat dit dossier blijft aanslepen, ook al was er in december al een ‘go’ van Europa. En als landbouwer moeten wij vooruit. De natuur staat niet stil. Wij moeten bemesten. We moeten aan de veldwerkzaamheden beginnen. En zolang alles niet definitief en officieel vastligt, zou er nog iets kunnen veranderen. In mijn geval zijn zowel de ecoregelingen als de zoogkoeienpremie belangrijk. Maar gaan die overeind blijven aan dezelfde voorwaarden als waar we nu tegen werken? Die onzekerheid is heel moeilijk. Overigens werk ik al aan mijn teeltplan sinds augustus vorig jaar. Dat kan ik nu niet meer helemaal omgooien.” 

Kobe Ruell uit Boutersem heeft een gemengd bedrijf met vleesvee en een akkerbouwtak. De onzekerheid door het uitblijven van het GLB is ook voor hem erg groot. "Over 2 weken moeten we aan de veldwerkzaamheden beginnen en daarmee is het heel belangrijk dat het GLB nu goedgekeurd wordt, zodat we weten waar we aan toe zijn en waar we naartoe kunnen werken. We hebben die steun nodig voor de verdere uitbouw en verduurzaming van mijn bedrijf. Als de Vlaamse regering het GLB niet zou goedkeuren, is dat ook concurrentievervalsing ten opzichte van de rest van Europa, waar het overal is goedgekeurd; ook in Wallonië. De regering speelt met ons teeltjaar en met de verduurzaming van ons bedrijf. Dat vind ik ongezien."

Getuigenis GLB Kobe Ruell

Bron: Liesbet Corthout en Jan Van Bavel.