Landbouwers moeten meer erkend worden als landschapsbouwers

Boerennatuur Vlaanderen, de organisatie die landbouw en natuur verbindt, roept op om landbouwers meer als partner te zien bij de realisatie van natuur- en milieudoelstellingen.

Op het symposium op donderdag 7 december, ter gelegenheid van haar 15de verjaardag, vraagt Boerennatuur Vlaanderen beleidsmakers om het verlies aan open ruimte te stoppen en meer toekomstperspectief te creëren voor boer en natuur. Deze boodschap werd toegejuicht door de aanwezige natuur- en landbouworganisaties. Om de inspanningen van de Vlaamse land- en tuinbouwers voor meer boerennatuur beter in de kijker te zetten, werd tijdens het symposium ook de allereerste ‘Koperen Kievit’-award uitgereikt. Jos Depotter uit Koksijde mocht de award mee naar huis nemen.

Symposium

Tijdens het symposium werd in de voormiddag dieper in gegaan op de werking van Boerennatuur Vlaanderen en hoe er op Europese schaal wordt omgegaan met boerennatuur. Vervolgens konden de deelnemers 3 infosessies naar keuze meevolgen. Zo waren er infosessies over natuurbeheerplannen in agrarische context, bloemenranden als functionele agrobiodiversiteit (FAB), subirrigatie met gezuiverd afvalwater, productief kruidenrijk grasland en flexibele beheercontracten voor landbouwers naar Iers voorbeeld.

Na de middag lichtte Boerennatuur Vlaanderen haar memorandum toe dat werd opgesteld naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024. Hierin worden verschillende beleidsaanbevelingen meegegeven om de boerennatuur in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. Lees hier het memorandum.

‘Koperen Kievit’-award

Ten slotte werd de allereerste ‘Koperen Kievit’-award uitgereikt. Deze award werd uitgereikt aan de meest boerennatuurlijke boer(in) van Vlaanderen. Het doel van de award is om de inspanningen van de Vlaamse land- en tuinbouwers omtrent landschap, biodiversiteit, bodem en water meer in de kijker te zetten bij het brede publiek en om collega-landbouwers te inspireren. Jos Depotter uit Koksijde ging met de hoofdvogel lopen.

Samen met zijn vrouw Els Beuselinck werkt Jos als akkerbouwer al meer dan tien jaar aan een goede bodemstructuur. Zo passen ze minimale grondbewerking toe, passen ze een directe inzaai van groenbedekkers toe bij het dorsen van de granen en zijn ze sinds dit jaar ook gestart met mechanische onkruidbestrijding. Ze hebben ook verschillende perceelsranden en faunavoedselgewassen en voorzien nestgelegenheid voor de torenvalk, kerkuil en steenuil. “Eerst en vooral bekijken we het economisch, maar het ecologische is mooi meegenomen. Ook in de toekomst gaan de boeren die willen blijven bestaan in de ecologische richting moeten kijken.”, aldus Jos.

Naast de award mocht Jos Depotter een bijenhotel, anderhalve kilo bloemenmengsel en een cheque van 2000 euro uitgereikt met steun van Werkers in ontvangst nemen, die hij tevens zal delen met de andere genomineerden. Ook de andere vier genomineerden, Tom Nijs en Ann Geys, Stephanie Van Hove, Heidi Colman en Pascal Vanhoof, werden evenals in de bloemetjes gezet voor hun geweldige inspanningen voor de boerennatuur.

Bron: Boerennatuur Vlaanderen