brandveiligheid

Land- en tuinbouw met stip brandgevoeligste sector

8 november 2022
Uit de analyse van cijfers over industriebranden bij vier West-Vlaamse hulpverleningszones blijkt dat de land- en tuinbouw de meest brandgevoelige sector is. Samen met Prevent Agri ontwikkelde de provincie West-Vlaanderen daarom een folder met een aantal tips om brand te voorkomen. Een aantal maatregelen die je als boer kan nemen kosten weinig geld of moeite.

De voorstelling van de folder gebeurde op het landbouwbedrijf van de familie Vantwonterghem in Deerlijk. Het is de start van de bewustmakingscampagne rond brandveiligheid in land- en tuinbouw. Gouverneur Carl Decaluwé stelde vast dat er op provinciaal of nationaal niveau geen uniform registratiesysteem is waarin branden geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. In een studie werden alvast de West-Vlaamse industriebranden – waaronder ook land-en tuinbouwbedrijven gerekend worden – uit 2018 en 2020 bestudeerd. Daaruit bleken oververhitting, technische defecten, las- of snijwerken, kortsluiting en zelfontbranding de belangrijkste oorzaken. 

Brandbaar materiaal

De land- en tuinbouw is daarbij met voorsprong de meest brandgevoelige sector. Zowel in 2018 als in 2020 vindt een vijfde van alle branden plaats in de land- en tuinbouw. De aanwezigheid van veel brandbaar materiaal zoals stro, hooi, hout en mestgassen is daar wellicht niet vreemd aan. “Ook is er op veel land- en tuinbouwbedrijven nog verouderde infrastructuur aanwezig met oude elektrische installaties of gebouwen die dicht op elkaar staan”, aldus Robin Desutter van Prevent Agri. 

Praktische tips

Desutter stelde dat veel brandrisico’s op land- en tuinbouwbedrijven aanzienlijk kunnen worden verminderd door een aantal eenvoudige maatregelen in te voeren. Hij gaf alvast een aantal tips.

  • Stel een rookverbod op voor heel het bedrijf. Sigarettenpeuken vormen in de nabijheid van stro, hooi en mestgassen een gevaar.
  • Kies voor een gescheiden opslag van materialen, tractoren en machines van stro- of hooiopslag. Zet geen tractor waarmee je de hele dag gewerkt hebt vlak naast brandbare materialen.
  • Gebruik de batterijsleutel na gebruikt van een tractor. Deze voorkomt kortsluitingen bij stilstand.
  • Zorg er bij het stockeren van hooi en stro voor dat er voldoende luchtgangen zijn zodat de warmte weg kan, zeker bij nattere oogsten. Volg de warmte-ontwikkeling in het materiaal op.
  • Stockeer geen brandbaar materiaal zoals hooi en stro of brandstoffen tussen gebouwen. De brandweer kan er niet door en het vergroot de kans op het overslaan van brand van het ene naar het andere gebouw.
  • Bestrijd ongedierte. Het knaagwerk van ongedierte aan elektrische kabels of installaties kan kortsluiting geven. Wanneer dit in een stoffige omgeving gebeurt is er snel brand
     

Win advies in van de brandweer

Robin Desutter beklemtoonde ook dat brandblussers ieder jaar gecontroleerd moeten worden door een erkend deskundige. “Hang de brandblussers bij risicovolle plekken, maar evenmin te dichtbij, zodat je er nog aankan als het brandt.” Samen met Jan Leenknecht, adjunct-zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia raadde hij aan om bij bouwen of verbouwen zeker de plannen te bespreken met de brandweer om zo niet voor dure aanpassingen achteraf te komen te staan.
De brochure “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf” is een West-Vlaams initiatief maar ook daarbuiten verkrijgbaar. Gouverneur Decaluwé drukte de hoop uit dat ook andere provincies werk zullen maken van bewustmaking rond brand in de land- en tuinbouw en dat zij ook op een gestructureerde en eenvormige manier data rond bedrijfsbranden zullen verzamelen en analyseren.