Laagste aantal geslachte varkens en runderen in tientallen jaren

23 februari 2023

In ons land is het aantal geslachte varkens en runderen in 2022 op het laagste niveau in tientallen jaren beland, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. In totaal werden er bijna 310 miljoen dieren geslacht, wat neerkomt op bijna 26 miljoen dieren per maand. Dit is een daling van 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De daling in het aantal geslachte dieren was te zien in bijna alle categorieën, behalve bij de geiten. Het opvallendst was de afname bij varkens, waar het aantal geslachte dieren met 9 procent is afgenomen tot 10,5 miljoen.

Dit brengt het aantal varkensslachtingen op een nog lager niveau dan in het crisisjaar 2019 en het gaat om het laagste aantal in dertig jaar. Varkens nemen op basis van gewicht het grootste aandeel in, namelijk 1,03 miljard kilogram, ofwel 60 procent van het totale gewicht van geslachte dieren in 2022.

-9% varkens : wat zijn de redenen?

“De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land en in Duitsland zorgden voor een sterke daling van de varkensprijzen”, zegt Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling bij Boerenbond. “Daarbij kwam de grote stijging van de kostprijs van grondstoffen die voor de varkenshouderij cruciaal zijn, zoals energie- en voederprijzen.”

“Die combinatie stortte de sector in een diepe crisis en het gevolg is dat er heel wat varkenshouders hun activiteiten hebben stopgezet. Zo werden er bijvoorbeeld minder zeugen gehouden, wat resulteert in minder biggen en dus ook minder geslachte varkens in 2022. In het najaar van 2022 zagen we dat het aanbod sterk is gedaald en de varkensprijs weer wat gestegen is, maar de varkenshouderij heeft dit absoluut nodig om de geleden verliezen te compenseren”, aldus Wouter Wytynck.

 

"Door de diepe crisis zijn heel wat varkenshouders gestopt"

fvf
fvv
dfd
dfd
-2% runderen: wat zijn de redenen?

Het aantal geslachte runderen belandde vorig jaar zelfs op het laagste niveau in minstens veertig jaar. In totaal werden er iets meer dan 755.000 runderen geslacht, wat neerkomt op een daling van 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Sinds 2017 zet deze dalende trend zich verder voort en het aantal geslachte runderen is in totaal met bijna een vijfde gedaald.

“Enerzijds ligt er een verklaring voor de lagere slachtcijfers bij het aantal vleesveehouders dat elk jaar stopt”, aldus Roel Vaes, adviseur Rundvee van Boerenbond. “Die daling zien we elk jaar en dat vertaalt zich ook in de slachtcijfers. Het gaat om boeren die met pensioen gaan, of landbouwers die beslist hebben om geen vleesvee meer te houden en zich bijvoorbeeld te specialiseren in melkvee of akkerbouw.”

“Daarnaast zie je ook het effect van de melkprijs die vorig jaar vrij goed was. Melkveehouders hebben hun melkkoeien langer aangehouden, en dus waren en minder slachtingen. De melkprijs is nu weer aan het dalen, dus dat zal de managementkeuzes van de melkveehouders beïnvloeden”, aldus Roel Vaes.

In absolute aantallen worden er in België vooral kippen geslacht. In 2022 ging het om 298 miljoen kippen, een daling van 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Elke maand werden er gemiddeld 25 miljoen kippen, 877.000 varkens, 63.000 runderen, 60.000 kalkoenen, 8.000 schapen, 3.000 eenden, 2.000 geiten en 110 paarden geslacht.

Bron: StatBel/Boerenbond.