fgf

Kostprijsstijging in vleesveehouderij is niet meer bij te houden

19 oktober 2022
Dirk Audenaert, consulent rundvee bij Boerenbond, gaf op het vleesveecongres een inkijk in de boekhouding.