Het Europees statiestiekbureau Eurostat becijferde dat het aantal gemengde bedrijven verder daalt, vooral zij die niet gespecialiseerd zijn.

In de voorbije jaren is het aantal bedrijven, met name ‘gemengde’ bedrijven (het combineren van gewassen en vee) in Europa gekrompen. In 2020 waren er nog 9,1 miljoen landbouwbedrijven over, een geschatte daling van 37%, of ongeveer 5,3 miljoen minder boerderijen dan in 2005, 15 jaar eerder, volgens Eurostat.

Het statistiekbureau van de Europese Unie merkt op dat het vooral gemengde bedrijven zijn, die niet ‘gespecialiseerd’ zijn, die de neiging hebben te verdwijnen: hun aantal is in de periode 2005-2020 met ongeveer 2,6 miljoen gedaald. Deze zijn nu nog goed voor 19% van alle landbouwbedrijven in Europa. Deze boerderijen beheren verschillende soorten gewassen en/of vee, zonder dat één enkele activiteit de andere domineert in termen van financieel inkomen.

6 op 10 gespecialiseerd in gewassen

58% van de Europese landbouwbedrijven is gespecialiseerd in gewassen, waarvan de meeste (een groot derde van alle landbouwbedrijven) in veldgewassen. Blijvende teelten (fruitbomen bijvoorbeeld) komen daarna (22% van het totaal), terwijl tuinbouw de specialisatie is van slechts een klein deel (2%) van de bestaande bedrijven. 22% van de bedrijven is gespecialiseerd in de veehouderij, voornamelijk voor de melkproductie (5%).

Ook boerderijen die gespecialiseerd zijn in gewassen, nemen het leeuwendeel qua oppervlakte voor hun rekening. Zij beslaan iets meer dan de helft (52%) van het oppervlakte cultuurgrond (een concept dat bouwland, grasland en blijvende gewassen, moestuinen omvat) in de hele EU.

Het is in de mediterrane en Oost-Europese landen (Griekenland, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Malta...) dat hun aandeel in het landbouwareaal het grootst is, duidelijk dominant (meer dan 60%) in vergelijking met andere soorten landbouwbedrijven.

België, Nederland en Luxemburg behoren tot de Europese landen aan de andere kant van het spectrum, met een veel kleiner areaal voor gewasspecifieke bedrijven, die duidelijk gedomineerd worden door vee-activiteiten.

Bron: Eurostat.