Kievitsnesten op je percelen? Laat het ons weten!

16 maart 2023

Heel wat landbouwers houden tijdens de drukke veldwerkzaamheden in het voorjaar al rekening met de aanwezigheid van kievitsnesten op hun akkers. Maar die nesten zijn zeer goed gecamoufleerd, waardoor er onbewust en ongewild nog heel wat verloren gaan. Hun bescherming is dus noodzakelijk om het voortbestaan van de soort mee te verzekeren.

Samen met Inagro onderzoekt Boerennatuur Vlaanderen in het kader van het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ of nieuwe technologieën (zoals drones) landbouwers hierbij kunnen helpen. Zo zou voorafgaand of tijdens de voorjaarswerkzaamheden een perceel door een drone kunnen worden gescreend op de aanwezigheid van kievitsnesten, waarna de (gps-)locaties aan de landbouwer worden doorgegeven.

Om deze dronedetectie en -technologie verder te ontwikkelen en op punt te zetten, zijn we dit voorjaar opnieuw op zoek naar landbouwers met kievitsnesten op hun percelen. Boven deze percelen voeren we dan een korte automatisch gestuurde testvlucht uit.

Spot je tussen half maart en half april kievitsnesten op je percelen? Neem dan contact op met Korneel Verslyppe via 0470 36 31 01 en maak mee het verschil voor de kievit!

Korneel Verslyppe, regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen