Kandidatuur Landschapspark Pajottenland niet ingediend

1 juni 2023

Bij gebrek aan een lokaal draagvlak, zowel bij de lokale besturen als in de landbouwsector, besliste de provincie Vlaams-Brabant om de kandidatuur Boerenlandschap Pajottenland in het kader van de oproep Vlaamse Parken niet in te dienen.

Waarom gebrek aan draagvlak?

Op 19 april 2021 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Demir de zoektocht naar kandidaten voor extra nationale en landschapsparken in Vlaanderen. Op dat moment was er nog geen sprake van een goedgekeurd rechtszeker kader. Bij mondjesmaat wordt het parkendecreet duidelijk, maar ontbreekt de gevraagde rechtszekerheid voor de landbouwsector. De blijvende onzekerheden wat betreft de erkenning van een gebied tot landschapspark op lange termijn voor de landbouwsector, maar ook voor de lokale besturen, resulteert in het ontbreken van draagvlak voor het landschapspark in het Pajottenland.

Hoe nu verder?

Gezien de kandidatuur tot landschapspark van Boerenlandschap Pajottenland niet zal worden ingediend, komt er geen erkenning van het landschapspark voor het Pajottenland. Toch werd er met een ruime groep van actoren gewerkt aan een toekomstvisie voor het Pajottenland. Ook voor landbouw zaten er enkele potentieel interessante initiatieven in de pijplijn. Met de gebiedscoalitie kan nog steeds worden bekeken voor welke acties er voldoende draagvlak is om verder uit te werken.

Een greep uit de voorlopige voorstellen van acties uit het operationeel uitvoeringsprogramma van LSP Pajottenland uit het thema landbouw:

  • Bescherm de vruchtbare landbouwgrond voor professioneel landbouwgebruik;
  • Maak een beheerplan op voor alle KLE’s ‘(kleine landschapselementen) in het landschap;
  • Voorzie middelen om het beheer van het landschap uit te voeren;
  • Ontwikkel een apart statuut voor aanleg van natuur in landbouwgebied;
  • Faciliteer lerende netwerken;
  • Bouw sensibiliseringscampagnes (zoals landbouwverkeer, zwerfvuil …);
  • Ontwikkel een imagocampagne voor landbouw in het Pajottenland;
  • Onderzoek afzetmogelijkheden in Brussel en het Pajottenland;