Kandidaat-nationale parken in Antwerpen

16 maart 2023

In 2021 werden zes kandidaturen van nationale parken goedgekeurd om naar de volgende fase te gaan. Vier daarvan liggen geheel of gedeeltelijk in de provincie Antwerpen. Bij de landbouwsector heerst van bij het begin van dit proces een grote bezorgdheid omtrent de aanpak en uitwerking van de Vlaamse parken. Ondertussen naderen de trajecten hun eindfase en worden eind mei de masterplannen en operationele plannen officieel ingediend.

Nationaal Park Taxandria

Het Nationaal Park Taxandria werd ondanks een negatieve beoordeling van de jury toch weerhouden door de bevoegde minister om verder uit te werken. Het beoogde gebied overlapt met het maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied in kader van het PAS-akkoord. Boerenbond en de bevoegde intendant zijn dan ook van mening dat de gesprekken over dit park niet parallel kunnen lopen met die over het maatwerkgebied. Men vroeg reeds meermaals om dit proces stop te zetten. Recent zijn er signalen dat er achter de schermen toch wordt verder gewerkt aan de kandidatuur zonder enige betrokkenheid van de landbouwsector.

Nationaal Park Kalmthoutse Heide

Het Grenspark Kalmthoutse Heide heeft in de uitwerking van zijn masterplan en operationeel plan werkbanken georganiseerd waar verschillende belanghebbende werden samengebracht. De landbouwsector heeft met een tractorenactie bij de laatste werkbank duidelijk het signaal gegeven dat de bezorgdheden niet gehoord worden. Ondertussen zitten het masterplan en operationeel plan in eindfase en worden ze binnenkort voorgelegd aan de betrokken gemeenten. We stellen vast dat veel van de beoogde acties zich situeren in het zogenaamde ‘werkingsgebied’ en dus buiten de natuurkernen liggen. Deze ambities, samen met de rechtsonzekerheid, maakt dat er tot op heden geen draagvlak is bij de landbouwsector omtrent de plannen voor een nationaal park. Ondertussen heeft de gemeente Brecht officieel beslist niet deel te nemen aan het nationaal park. Het is niet uitgesloten dat de schietvelden en Bergeykse bossen alsnog worden opgenomen in het plan ondanks de uitdrukkelijke vraag van de gemeente om hun grondgebied uit te tekenen.

Nationaal Park Scheldevallei

De landbouwsector heeft recent een gezamenlijke brief opgesteld en bezorgd aan de schepencolleges van de betrokken gemeenten. Hierin werd nog eens samengevat wat de bezorgdheden zijn en waarom de landbouwsector geen draagvlak kent voor het nationaal park. De brief werd ondertekend door Boerenbond, ABS, Landelijk Vlaanderen, Hubertus Vereniging, LRV, AVBS en Groene Kring.

Nationaal Park Bosland

Het Nationaal Park Bosland is voornamelijk gesitueerd in Limburg, met een kleine uitloper naar de gemeente Mol. De gesprekken over het masterplan en operationeel plan zijn daar momenteel in opmaak. We stellen vast dat ook deze kandidatuur spreekt van een ‘werkingsgebied’ waarbinnen ecologische, economische en recreatieve impulsgebieden worden afgebakend om doelstellingen in uit te voeren.

Dorien Dickens, Maries Van Eetvelde, Lore Van Looveren, regioconsulenten en Koen Lommelen provinciaal secretaris

kaart