De sector doet elke dag verdomd hard zijn best om op deze vraag ‘ja’ te kunnen antwoorden. Ook het Innovatiesteunpunt van Boerenbond zet zijn schouders mee onder heel wat initiatieven en onderzoeken die inzetten op een toekomstgerichte, klimaatneutrale landbouw. Niet enkel omdat de landbouwer de impact van de klimaatverandering als eerste voelt, maar ook omdat we beseffen dat ook wij, net als alle andere sectoren, ons steentje moeten bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming en de sector hierin naar kansen zoekt.

Kan onze landbouw klimaatneutraal? Met deze vraag trapte De Standaard dit weekend ook de themaweek rond landbouw op gang in haar artikelreeks ‘2030 is nu’. In deze reeks gaat de krant op zoek naar hoe verschillende sectoren de klimaatdoelstellingen proberen na te streven. In de zoektocht naar het antwoord raakt De Standaard een heel aantal interessante thema’s aan, thema’s waar het Innovatiesteunpunt in opdracht van Boerenbond ook al jaren op inzet! Want, zoals De Standaard aangeeft, doen wij er alles aan opdat de boer zo goed mogelijk, maar ook zo duurzaam mogelijk, zijn kost kan blijven verdienen. Want ja, net als onze voorzitter zijn wij ervan overtuigd dat een duurzaam verdienmodel niet alleen ecologisch en sociaal, maar ook economisch haalbaar moet zijn om leefbaar te zijn.

Aan de hand van enkele quotes nemen we je mee doorheen de reeks en doorheen onze initiatieven.

Ik ben erg bezig met het klimaat, maar bij elke maatregel denk ik: verhoogt die ook mijn arbeids­gemak, het dierenwelzijn en is het economisch wel rendabel?

Karel D’hooghe

Melkveehouder Karel D’hooghe vat meteen mooi samen waarom hij één van onze pilootboeren in ons Klimrek-project werd. Karel was zich ervan bewust dat zijn bedrijf een impact heeft op het klimaat en wou die graag verlagen. Hij vroeg ons hoe hij dit kan doen, zonder in te boeten op economisch vlak en op vlak van werkbaarheid. Karel was niet de enige die met deze vraag kwam aankloppen, heel wat melkveehouders worstelen hiermee. Het probleem was dat wij helaas geen antwoord konden geven. Elk melkveebedrijf is zo anders dat er gewoon geen eenduidig antwoord was…

Inderdaad, ‘was’, want binnenkort is dat antwoord er wel! Samen met de pilootboeren, ILVO en Vito ontwikkelen we een Klimaatscan. Een tool waarmee we de klimaatimpact van een melkveebedrijf kunnen inschatten én haalbare klimaatmaatregelen op maat van het bedrijf kunnen voorstellen.

Vanaf de zomer kunnen we met deze tool de melkboer op! Ook benieuwd naar jouw impact en hoe jij kan verduurzamen? Laat je gegevens hier achter en wij contacteren je zodra we kunnen langskomen! We werken trouwens ook volop aan een scan voor akkerbouwers en varkenshouders. Werk je hier graag aan mee? Laat ons zeker iets weten! Of schrijf je in op de projectnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen.

Ik hoop dat er in koolstofopslag ook een verdienmodel zit: de overheid die boeren betaalt voor de maatschappelijke dienst die ze leveren, of bedrijven die hun uitstoot willen compenseren via samenwerkingen met boeren.

Stijn Avermaete

Landbouwer Stijn Avermaete ziet net als wij kansen: Vlaamse landbouwers zouden naast leverancier van voedsel, ook leverancier van ecosysteemdiensten kunnen worden. Koolstofopslag is er daar één van.

Samen met Boerenbond bekijkt het Innovatiesteunpunt hoe het beleid Carbon Farming-opportuniteiten zou kunnen creëren. Daarnaast merken we dat steeds meer bedrijven inzetten op duurzaamheid. Ze doen grote inspanningen om hun CO2-uitstoot te doen dalen, maar blijven vaak zitten met een deeltje uitstoot dat onvermijdelijk is. Tot voor kort werd deze uitstoot gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten in het Amazonewoud. Maar bedrijven voelen er steeds vaker iets voor om de compensatie lokaal te doen. En daarvoor komen ze bij de Vlaamse landbouwers aankloppen! Zij kunnen immers met bodemverbeterende landbouwtechnieken CO2 uit de lucht halen en als koolstof opslaan en vasthouden in de grond​. Dit heet ‘Carbon Farming’.

Het Innovatiesteunpunt brengt die bedrijven en landbouwers bij elkaar en begeleidt het opzetten van een samenwerking. Ben of ken jij een (landbouw)bedrijf dat hierin mee wil stappen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

De vraag naar lokaal geteeld voedsel neemt toe. Waarom niet proberen om de peulvruchtenteelt in Vlaanderen van de grond te krijgen?

Bram Van Looveren

Bram Van Looveren van Casibeans (in- en exporteur van peulvruchten) slaat de nagel op de kop: voedselbedrijven zijn op zoek naar eiwitrijke gewassen van bij ons. Denk hierbij aan peulvruchten zoals rode bonen en Edamame, maar even goed aan (pseudo)-granen en knollen zoals quinoa en yacon. Deze gewassen worden steeds meer gesmaakt door de consument, maar moeten nu bijna altijd ingevoerd worden uit verre landen. De klimaatimpact van deze producten zou enorm kunnen dalen door ze lokaal te telen, en ook dat spreekt de consument aan.

Om die lokale eiwitgewassen te kunnen verwerken en opeten, heb je natuurlijk eerst landbouwers nodig die ze telen. Misschien heb jij wel interesse in dit soort gewassen, maar vraag je je af of dit wel economisch haalbaar is, hoe alles teelttechnisch verloopt of welke machines je nodig hebt. Dan kan je bij het Innovatiesteunpunt en Boerenbond terecht voor advies! Midden maart starten we een begeleidingstraject op en gaan we samen met experts en voedingsbedrijven op zoek naar een antwoord op al je vragen. Inschrijven kan hier! Daarnaast verwelkomen we geïnteresseerden uit West- en Oost-Vlaanderen op 24 februari op het online netwerkevent van Boerenbond en Generation food. Ook Bram Van Looveren van Casibeans zal hier trouwens van de partij zijn. Meer informatie hierover vind je hier.