Kan mijn werknemer extra uren werken die niet belast zijn?

14 juni 2023

In de land- en tuinbouw geldt de 38 urenweek. In principe moet deze gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd worden over de periode van één jaar. Dit jaar kan men zelf kiezen op ondernemingsvlak. Deze keuze moet gemaakt worden in het arbeidsreglement.

In de loop van het jaar kan men tot 11u/dag en tot 50u/week laten presteren en dit zonder overurentoeslag. Het gevolg is wel dat deze meeruren in de loop van de gekozen referteperiode moeten worden weggewerkt door het geven van betaalde inhaalrust. Op die manier wordt de 38 u/week gerespecteerd. De werknemers worden altijd a rato van 38u/week betaald ook al werken ze bv. 45 u. Daardoor is ook de inhaalrust betaald en blijft het inkomen van de werknemer op hetzelfde niveau.

Alléén in het geval van buitengewone vermeerdering van werk of van onvoorziene noodzakelijkheid, kan men uren die bijkomend gepresteerd zijn, onmiddellijk uitbetalen en dit zonder dat ze moeten ingehaald worden. Dit gaat wel over uitzonderlijke situaties die niet elke week kunnen voorkomen.

Tijdens de coronacrisis en ook bij de heropstart vorig jaar, was het in vele bedrijven drukker. Om deze reden is de mogelijkheid voorzien om in 2022 120 extra uren te laten presteren door de werknemers. Dit aantal uren diende bekeken te worden over het ganse jaar. De mogelijkheid om bijkomende uren te presteren is vooral bedoeld voor de vaste werknemers. Dit komt omdat het, om redenen van corona en bij de heropstart, niet evident is om zich te houden aan de geldende uurroosters en de vooraf gemaakt planning.

Seizoenwerknemers zijn evenwel ook niet uitgesloten. Maar hier wij geven de raad om deze uren alleen aan te wenden binnen de geldende flexibiliteit en niet daar bovenop. Wanneer b.v. aan een werknemer een uurrooster is meegedeeld van 45 uren en er komt plots nog een bijkomende bestelling, dan kan men met het akkoord van de werknemer b.v. 4 uren extra laten werken. Het gaat dus over uren die niet gepland waren en die toch worden gepresteerd. De maatregel van de 120 extra uren is afgelopen einde 2022 maar wordt terug geactiveerd.

Vanaf 1 juli 2023 weer 120 extra uren!

Vanaf 1 juli gelden er terug voor 2023 120 extra uren per werknemer. Op deze uren zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. Er is evenmin een bedrijfsvoorheffing ten laste van de werknemer. Deze uren worden aan de werknemer netto uitbetaald en zijn niet belastbaar. Het is nl. de bedoeling om de werknemer te belonen voor de extra inspanning die geleverd is. Bovendien moeten deze uren niet moeten worden ingehaald!

Dit betekent dat zij volledig buiten de normale planning kunnen gehouden worden. Deze uren worden buiten beschouwing gelaten om tijdens de voorziene referteperiode terug te komen op het gemiddelde van 38uren per week. Deze uren worden op het einde van de maand uitbetaald en hiermee is alles geregeld. Omwille van die specifieke behandeling, dienen deze uren met een bijzondere code vermeld te worden in de loonberekening. Neem daarvoor contact met jouw sociaal secretariaat.

Bron: Boerenbond.