Het Grenspark Kalmthoutse Heide zal dan toch geen kandidatuur indienen voor een erkenning als nationaal park.

Dat heeft de commissie die daarvoor was aangesteld unaniem beslist. Er was de voorbije maanden heel wat onenigheid over de kandidatuur, nadat onder meer landbouwers en andere private grondeigenaars hun bezorgdheden uitten.

Verschillende gemeentebesturen, waaronder dat van Kalmthout zelf, kantten zich onlangs tegen de plannen, die al grotendeels waren uitgewerkt, omdat er te veel onduidelijkheden zouden zijn over de gevolgen van de erkenning voor gronden die nu in handen zijn van landbouwers en andere private eigenaars. Ook voor inspraak van omwonenden zou er te weinig tijd en ruimte zijn geweest.

De Kalmthoutse Heide was een van de zes kandidaten die waren geselecteerd door een jury, en was dus flink op weg om een van de uiteindelijke vier nationale parken in Vlaanderen te worden. Dat hoeft ook niet te verwonderen: het 6.000 hectare grote grensoverschrijdende (met Nederland) natuurgebied wordt steevast geprezen voor zijn in onze contreien unieke fauna en flora, en is ook bijzonder populair bij wandelaars. Een erkenning tot nationaal park zou volgens de Vlaamse regering de bescherming van de geselecteerde gebieden versterken, maar ook de recreatie en het toerisme in de omgeving verder laten ontwikkelen.

Burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs (CD&V) zegt in een eerste reactie tevreden te zijn dat "alle neuzen weer in dezelfde richting staan" na de recente onenigheid. "We werken verder aan een duurzame toekomst voor het Grenspark, op basis van het opgestelde masterplan", zegt hij. "Maar er is geoordeeld dat een erkenning als nationaal park daarvoor niet nodig is."

Bron: Belga.