Justine_Dewitte

Justine Dewitte en Wieland: "Specifieke aandacht voor elke tak."

19 april 2023

De grootouders van Justine Dewitte waren actieve landbouwers op ’t Goed ter Heule in Lauwe, dat toentertijd een gangbaar gemengd bedrijf was. Later runde haar nonkel er een vleesveebedrijf en toen werd het stil … tot Justine en haar zus hun interesse in de landbouw uitspraken. Haar zus zou uiteindelijk kleinschaliger gaan boeren in Wallonië, en Justine en Wieland Fisher zetten hun schouders onder een nieuw leven voor het oude pand. De verbouwingen zijn intussen achter de rug. “Soms feliciteren mensen me en zeggen ze: nu ben je er. Maar ik voel dat helemaal niet zo aan. We staan nog maar aan het begin, we moeten het nog waarmaken.”

“Mijn ouders hadden beiden niks met de landbouw. Mijn zus en ik groeiden op op de buiten, maar daar hield het op”, vertelt Justine. “Het was de wens van mijn vader om hier te boeren, en mijn zus zag dat zitten. Ikzelf koos voor een masteropleiding in de biowetenschappen. Daarna ging ik aan de slag als onderzoeker en voorlichter biologische landbouw bij het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruisem. Dat heb ik tien jaar gedaan. Mijn zus was intussen een andere weg ingeslagen en mijn vader en ik deden ons best om het hier in stand te houden. Tot ik in 2018 de knoop heb doorgehakt en beslist heb om het hier over te nemen, samen met Wieland. Ook hij is niet van boerenafkomst, maar studeerde dierenzorg en natuurbeheer en was al actief als helper op landbouwbedrijven in het buitenland. Zo vullen wij mekaar goed aan: hij de dieren, ik de groenten.”

Sterkte en zwakte

“We hebben heel bewust gekozen voor een gemengd korteketenbedrijf. Zo kunnen we aan risicospreiding doen en moeten we niet afhankelijk zijn van één grote speler. Die diversiteit is tegelijkertijd een sterkte en een zwakte. Je kan nu eenmaal niet in alles gespecialiseerd zijn. Wij moeten heel hard letten op efficiëntie. Ook is de administratieve last enorm. Elk onderdeel van ons bedrijf vraagt zijn eigen specifieke benadering. Natuurlijk hebben wij zelf gekozen voor een bedrijf als het onze, maar net omdat we zo atypisch zijn, lijken we niet in de standaardregelgeving te passen. Regels en controles zijn over het algemeen op maat van grote, gespecialiseerde bedrijven. Soms kan niemand ons duidelijk vertellen hoe we het precies moeten doen in onze specifieke situatie.”

Justine en Wieland kunnen zo’n breed bedrijf natuurlijk niet met z’n tweeën runnen. “We hebben een voltijdse medewerker en twee plukkaarters in dienst op het veld, een winkelmedewerker, een deeltijdse chef-kok en flexi-jobbers in de bar. Zo een team managen vraagt nog eens extra skills, bovenop het boeren en de administratie. En ik ga er ook wel prat op dat we een hecht team moeten zijn. Als ergens op het bedrijf de nood hoog is, moeten we allemaal bijspringen.”

Justine_Dewitte

Onze klanten gaan mee in ons concept.

Justine_Dewitte
Open communicatie

“Omdat wij natuurlijk ook moeten voldoen aan vruchtwisseling, telen wij ook een beetje groenten voor collega’s, maar onze eerste klant is de klant die hier thuis komt. Daarvoor telen wij groenten, aardbeien, kleinfruit, aardappelen, bloemen, kruiden en in het najaar zeventig soorten pompoenen. Daarnaast hebben wij een honderdvijftigtal leghennen, waarvan we de eitjes hier in de winkel verkopen. Elk jaar hebben wij ook enkele rondes vleeskippen, 200 parelhoenen, een ronde eenden, twee keer zeven varkens en een veertigtal ooien, voor het lamsvlees. Dat verkopen we allemaal zelf en in alle openheid. Zo worden bijvoorbeeld onze varkens wel bio gehouden, maar – net als onze schapen – niet bio-gecertificeerd geslacht. We kiezen bewust voor een familiaal slachthuis dat dichter in de buurt ligt. Dat past beter binnen onze filosofie.”

Geen buitenbeentje meer

“De afgelopen periode hadden we onze handen vol met de verbouwingen. Nu kan ik mijzelf hopelijk weer wat meer gaan toeleggen op het boeren zelf. Want op het veld werken, zit er voor mij nu meestal niet in en dat vind ik heel jammer. Ik hoop voor de toekomst dat we een mooi evenwichtig, rendabel bedrijf kunnen hebben, met evenwicht tussen werk en gezin. En doordat er meer bedrijven komen zoals het onze, zullen we hopelijk op termijn ook beter passen in de wetgeving. Ik voel me een boer zoals eender welke andere boer. Het is een schone stiel, het is mijn passie en mijn job. En het is vooral een job die ik heel goed wil doen en blijven doen.”

Kringloop sluiten

Dat haar bedrijf biologisch zou worden, was voor Justine een uitgemaakte zaak. “Mijn vader stond daar sterk achter, dus wij kregen het mee. Bovendien is het een logische keuze omwille van de schaalgrootte. Ons bedrijf heeft 4 ha bewerkbaar land. Ik heb respect voor gangbare boeren, maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat dit de goede weg is. Ik heb er ook geen moeite mee om te zeggen dat mijn dieren opgegeten worden. Wij doen hier heel bewust aan kringloopsluiten. De mest van die dieren hebben wij nodig voor onze groenten. Mensen die hier komen plukken, geven wij dat hele verhaal mee. Onze manier van werken geeft veel voldoening door de dankbaarheid van de klanten. Als je werkt voor de lange keten, hoor je het toch vooral wanneer er iets niet goed is. Wij krijgen echt complimenten wanneer we een goed, lekker product leveren. Onze klanten gaan ook mee in ons concept. Wie bij ons een feest organiseert, kan niet maanden op voorhand een menu kiezen. Wanneer het bijna zover is, bekijken wij wat er op dat moment beschikbaar is op het veld, en dat belandt op het bord van de gasten.”  

Justine_Dewitte

Bedrijfsfiche

  • ’t Goed ter Heule
  • Justine Dewitte en Wieland Fisher, Elliot en Morris
  • Gemengd biologisch bedrijf met zelfpluk, dieren, hoevewinkel, educatie, feestzaal en eetkaffee met eigen geteelde producten
  • Locatie: Lauwe (West-Vlaanderen)