Jouw witloofwortelbewaring onder de loep

5 mei 2023

Witloofwortels bewaren is een hele uitdaging: vochtverlies en wortelwarmte moeten zo laag mogelijk gehouden worden om kwaliteit te garanderen en energie te besparen.

De stapeling, ruimtes tussen de kisten, al dan niet gebruiken van folies, bevochtiging en luchtcirculatie, …: samen maken ze het verschil. De juiste keuze hangt ook af van jouw koelcel. Wellicht wil je weten of je het vandaag al goed doet, en wat er nog kan verbeterd worden, en wat bepaalde ingrepen voor jou kunnen betekenen.

In het onderzoeksproject ChiQon heeft KU Leuven een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de luchtstroom, temperatuurverdeling, het vochtverlies en het energieverbruik tijdens witloofbewaring, op maat van jouw koelcel.

Wil jij hier ook eens mee aan de slag? Dat kan! In de volgende maanden loopt er een pilootperiode waarin de onderzoekers met jou gaan samenwerken om met de rekentool jouw witloofbewaring onder de loep te nemen.

Concreet
  • We bespreken hoe je vandaag de witloofbewaring aanpakt en welke vragen je graag beantwoord ziet met het rekenmodel.
  • We lijsten samen de gegevens op die nodig zijn om de berekeningen uit te voeren. Eventueel zullen er ook een aantal metingen moeten worden uitgevoerd.
  • KU Leuven maakt samen met jou het rekenmodel van je koelcel, met o.a. de stapeling van de kisten, de verdamper, ventilatoren en bevochtiging. We tonen hoe het rekenmodel werkt en welke resultaten je kan verwachten van een berekening.
  • We maken een plan op van welke berekeningen zullen worden uitgevoerd.
  • KU Leuven voert de berekeningen uit.
  • We bespreken de resultaten en hoe ze nuttig zijn voor jouw bedrijf, en hoe het rekenmodel kan verbeterd worden.

Tijdens de pilootfase is er ruimte voor berekeningen van drie cases en worden deze berekeningen gratis uitgevoerd als onderdeel van het onderzoeksproject ChiQon, waarbij ook afspraken gemaakt zullen worden over het publiek delen van de resultaten.

Contact: Pieter Verboven, KU Leuven, pieter.verboven@kuleuven.be, +32 474 371043 of Klaar Elsen, Praktijkpunt Landbouw, klaar.elsen@vlaamsbrabant.be, +32 475 56 60 08.