De sectorvakgroep erkent het belang van een goede teeltrotatie in functie van het behoud van een gezonde bodem.