Inspiratienamiddag duurzaam watergebruik bij FrieslandCampina

14 september 2023

Als afsluiter van het driejarig project ‘Limburgs water, elke druppel telt’ wordt er op vrijdag 6 oktober om 13 uur een inspiratiedag georganiseerd omtrent duurzaam watergebruik bij FrieslandCampina in Lummen (Grote Baan 34)

Programma

Na een welkomswoord door gedeputeerde Inge Moors en plant director Ricardo van Wijk worden de belangrijkste bevindingen toegelicht omtrent het driejarig project. Nadien belicht François Huyghe, adviseur bij onze Studiedienst, de keteneffecten van droogte. Marieke Verbeke van Trevi (milieutechnologie en -advies) zal een toelichting geven over het grondwater in Limburg en de wateruitdagingen bij FrieslandCampina. Dit laatste is een gepaste aanzet voor de daaropvolgende rondleiding op de site, die je een kijk geeft achter de schermen omtrent het hier gevoerde waterbeleid.

Project ‘Limburgs water, elke druppel telt’

Deze namiddag vormt ook het slotevent van het driejarig project ‘Limburgs water, elke druppel telt’, een samenwerking tussen de provincie Limburg en Boerenbond. Binnen het project wordt beoogd om Limburgse land- en tuinbouwbedrijven bij te staan in het duurzaam omgaan met water op hun bedrijf en in hun omgeving. In deze opdracht worden landbouwers ondersteund om na te denken over waterberging, waterbehoefte en het watergebruik op hun bedrijf en bijbehorende landbouwgronden en om bij te sturen. Ook is er aandacht voor de rol die de individuele landbouwer en de landbouwsector als geheel, kan opnemen in het kader van het (provinciaal) waterbeheer.

Maak gebruik van een gratis waterscan

De scan wil bedrijven een objectief beeld geven van hun watergebruik en stelt op die basis investeringen voor. De waterscan bestaat uit: een bedrijfsbezoek, ruimte voor vragen, bezorgdheden en eigen ideeën, een rapport, en verdere opvolging van het bedrijf (indien gewenst). Voor meer info en om te schrijven, stuur Gemma een mailtje.

Meer info

www.boerenbond.be/opleidingen/inspiratiedag-duurzaam-watergebruik-friesland-campina