gbg

Innovatieve zonneboiler voorgesteld op kalverbedrijf in Herselt

24 mei 2023

Het Europese project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in land- en tuinbouw stimuleren en wil zo ook de broeikasgasemissies reduceren. Boerenbond is partner in dit project.

Op het kalverbedrijf van de familie Laeremans in Herselt werd deze middag met steun van dit project een innovatieve zonneboiler voorgesteld. “Deze zonneboiler is de eerste van zijn soort in ons land”, stelt Laurens Vandelannoote, consulent energie en klimaat bij Boerenbond.

gbbg
gb
Geen fossiele brandstoffen nodig

Een groot deel van de warmwaterbehoefte wordt voorzien door warmte van de zon. De naverwarming gebeurt met een bestaande houtkachel. Hierdoor zijn er dus geen fossiele brandstoffen nodig voor het verwarmen van de kalvermelk.

De zonneboiler met ondergrondse warmteopslag werd officieel ingehuldigd op het kalverbedrijf van de familie Laeremans in Herstelt in aanwezigheid van Liqun Feng (bedrijfsleider van Fengtech), Bert De Keyser (provinciaal voorzitter Boerenbond), Peter Keymeulen (burgemeester Herselt), Valerie Moreau (ICaRE4Farms) en heel wat geïnteresseerde landbouwers.

Bron: Boerenbond.

gb
gb
cfc
vgv
gb