gbg

Ingebrekestelling als Vlaanderen goedgekeurd GLB blijft blokkeren

2 februari 2023

Doordat Vlaanderen het Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft blokkeren, leeft het de Europese verordening niet na.
Bovendien blijven boeren zo verstoken van de middelen waarop zij vanuit Europa recht op hebben, met negatieve gevolgen voor hun concurrentiepositie en hun verdere verduurzaming tot gevolg.
Als de Vlaamse regering morgen vrijdag 3 februari de uitvoeringsbesluiten niet goedkeurt, zullen we als Boerenbond vzw een formele ingebrekestelling sturen aan de Vlaamse regering en indien nodig het Vlaamse Gewest voor de rechtbank brengen.

Achtergrond

Op 5 december 2022 keurde de Europese Commissie het Vlaamse Strategisch Plan over het GLB goed. Daarmee is het besluitvormingstraject rond het Vlaams Strategisch GLB-plan rond en is het plan rechtstreeks bindend in het Vlaamse Gewest. Er rest de Vlaamse overheid niets anders dan uitvoering te geven aan dit plan. Elke lidstaat is hiertoe juridisch verplicht onder het Europees recht.
Intussen, bijna 2 maanden later, heeft Vlaanderen dit Strategisch GLB-plan nog steeds niet uitgevoerd. Hierdoor lapt Vlaanderen de Europese GLB-verordening aan zijn laars en blijven de Vlaamse land- en tuinbouwers verstoken van de middelen waarop zij vanuit Europa recht hebben.
Dit heeft een negatieve impact op de concurrentiepositie van onze Vlaamse land - en tuinbouw. Hoe langer deze blokkering duurt, hoe groter de schade voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers wordt.

Verduurzaming en concurrentiepositie onder druk

De uitvoering van het Vlaams Strategisch GLB-plan is namelijk de basis voor de directe betalingen aan de land- en tuinbouwers en de daaraan gekoppelde randvoorwaarden, de investeringssteun, de ecoregelingen en de beheersovereenkomsten.
Kortom, voor alle maatregelen die de Vlaamse land- en tuinbouw verder zullen verduurzamen en de daarbij horende steun om te zorgen dat de concurrentiepositie van de Vlaamse land - en tuinbouwers niet in het gedrang komt.

Juridische stappen

"Als de Vlaamse regering morgen vrijdag de uitvoeringsbesluiten niet goedkeurt, zal Boerenbond vzw volgende week een formele ingebrekestelling sturen aan de Vlaamse regering, om haar formeel te wijzen op haar tekortkomingen onder het Europese recht.", klinkt het bij onze Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.
Bovendien zullen we als Boerenbond niet langer aarzelen om het Vlaamse Gewest voor de rechter te brengen en de Vlaamse regering voor haar verantwoordelijkheid te stellen indien geen passend gevolg wordt gegeven aan haar ingebrekestelling.

Bron: Boerenbond.

Voorzitter Lode Ceyssens gaf op 2 februari 2023 hierover ook een interview op Radio 1.