Vorige week zegden we de Vlaamse regering de wacht aan. Nu we vaststellen dat die nog altijd de GLB-uitvoeringsbesluiten niet heeft goedgekeurd, voegen we de daad bij het woord. Boerenbond, ABS en BioForum hebben een ingebrekestelling gestuurd naar Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering. 

"Door geen uitvoering te geven aan het Vlaams GLB-plan, dat door de Europese Commissie werd goedgekeurd, brengt het Vlaams gewest onmiskenbaar haar aansprakelijkheid in het gedrang vermits het teeltseizoen 2023 met rasse schreden nadert en de Vlaamse land- en tuinbouwers in een situatie dreigen terecht te komen die hun concurrentievermogen ernstig aantast", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Onenigheid over uitvoering Vlaams GLB-plan

Deze ingebrekestelling is het gevolg van aanhoudende geruchten dat er binnen de Vlaamse regering onenigheid is over de uitvoering van dat Vlaams GLB-plan. Die onenigheid is onder meer ontstaan naar aanleiding van een negatief advies  van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
Vlaams minister Jo Brouns ontving daarbovenop van Janusz Wojciechowski, Eurocommissaris voor Landbouw, een schrijven met het verzoek om onmiddellijk over te gaan tot de uitvoering van het door de Europese Commissie goedgekeurd Vlaams GLB-plan.

Schade voor landbouwsector niet te overzien

Onder meer door de aanhoudende onzekerheid over het landbouw- en milieubeleid (PAS, MAP...) bevindt de Vlaamse landbouwsector zich in een precaire situatie. Daarbovenop komt nu ook nog het uitblijven van de vereiste uitvoering van het door de EU-commissie goedgekeurde Vlaams GLB-plan.
"De schade voor de landbouwsector als gevolg van de niet-goedkeuring van het Vlaams GLB-plan valt niet te overzien, en situeert zich op volgende vlakken: de investeringssteun, de opstart- en overnamesteun, de verzamelaanvraag, het teeltplan van de landbouwers, de randvoorwaarden...".
Boerenbond maakt namens haar leden het grootste voorbehoud bij de schade die de landbouwsector in haar geheel lijdt en nog zal lijden door het manifest onzorgvuldig en onwettig handelen van het Vlaams gewest. "We manen de Vlaamse regering bovendien aan uiterlijk op 10 februari uitvoering te geven aan het door de Europese Commissie goedgekeurde Vlaams GLB-plan, en dat door de uitvoeringsbesluiten goed te keuren", aldus Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Verdere gerechtelijke stappen

Als dat niet gebeurt, heeft Boerenbond geen andere keuze dan de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen om, met inbegrip van een klacht bij de Europese Commissie, de Vlaamse regering tot die tenuitvoerlegging te dwingen. Dat kan enkel door de goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad van de voorliggende goedkeuringsbesluiten van het Vlaams GLB-plan, onder verbeurte van een fikse dwangsom. Gelet op het komende teeltseizoen is de tijd immers op.
"Niettemin hopen we dat het niet zover komt en dat de Vlaamse regering de onverwijlde goedkeuring geeft en publicatie in het Belgisch Staatsblad doet van de voorliggende voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten van het Vlaams GLB-plan", besluit onze voorzitter Lode Ceyssens.

Bron: Boerenbond.