Infosessies tewerkstelling waren een succes

6 april 2023

Dit voorjaar werden er in Oost-Vlaanderen verschillende infosessies voor werkgevers georganiseerd in samenwerking met AVBS, met succes.

De eerste onlinesessie, waarbij Olaf Deweerdt (jurist Acerta) een overzicht gaf van cruciale aandachtspunten bij tewerkstelling, telde 80 deelnemers. Olaf bracht een overzicht van verschillende vormen van tewerkstelling: seizoenarbeid, reguliere arbeid en jobstudenten. De kostprijs, alsook de formaliteiten bij de verschillende vormen van tewerkstelling werden op een rij gezet. Eind februari gaf hij uitleg rond het opmaken van een correct arbeidsreglement aan zo’n 25 deelnemers. De manier van het bekendmaken van het arbeidsreglement werd toegelicht, maar ook het belang van het opnemen van de flexibiliteitsregeling kwam aan bod. In het najaar is één en ander veranderd in de wetgeving: bepalingen rond het ziekte-attest, alsook het recht op deconnectie en opleiding. Deze nieuwigheden moeten ook in het arbeidsreglement worden opgenomen.

Veilig aan de slag met werknemers

De traditionele tewerkstellingsavonden, een samenwerking tussen Boerenbond en Acerta, konden dit jaar opnieuw fysiek plaatsvinden en lokten 88 deelnemers in Beervelde.

Aansluitend op een basisopleiding arbeidsveiligheid, vorig najaar ,werd begin maart een vervolgopleiding georganiseerd rond ‘Veilig aan de slag met werknemers op het bedrijf’. Samen met preventie-adviseur Mieke Sevenants (PreventAgri) en AVBS-consulent Jan Vancayzeele werd het beheersysteem van Arbeidsveiligheid verder aangevuld. Met een klein groepje werkgevers werden tijdens deze interactieve sessie tips en kennis tussen de deelnemers uitgewisseld, terwijl Jan en Mieke de openstaande vragen beantwoordden.

Komend najaar zullen opnieuw sessies rond ‘veilig werken met werknemers’ georganiseerd worden en in het voorjaar van 2024 zullen we de infosessies rond tewerkstelling hernemen. Hou dus zeker de vormingsagenda in de gaten.