Land- en tuinbouwgebouwen bevatten nog altijd veel asbest.