‘Hoogstwaarschijnlijk’ wordt de watersnood erkend als ramp

17 november 2023

De watersnood in de Westhoek zal door de Vlaamse regering "hoogstwaarschijnlijk" erkend worden als ramp. Dat heeft minister-president Jan Jambon gezegd. Volgens Jambon wijzen alle indicatoren erop dat de waterellende "uitzonderlijke proporties" aanneemt. "Alles wordt dan ook in gang gezet om de aanvragen van de mensen die schade lijden, zo vlug mogelijk te behandelen", klinkt het.

De Vlaamse regering kan de impact van uitzonderlijke weerfenomenen, zoals extreme droogte of wateroverlast, erkennen als ramp. Dat gebeurt na het inwinnen van de nodige adviezen van bijvoorbeeld het KMI en de Inspectie Financiën. Bij een erkenning als ramp kunnen getroffen boeren gedurende een bepaalde periode een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Omdat de criteria voor de erkenning als ramp meer dan waarschijnlijk vervuld zullen zijn voor de Westhoek, wil minister-president Jambon het signaal geven dat die erkenning er "hoogstwaarschijnlijk" ook komt en dat de ingediende aanvragen ook snel zullen behandeld worden. "We willen er namelijk voor zorgen dat slachtoffers zo snel mogelijk zullen kunnen vergoed worden. Het KMI, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Waterbouwkundig Laboratorium zijn gevraagd om de precieze omvang van de ramp concreet te bepalen in functie van de erkenning", luidt het.

Taskforce moet voorstellen doen

De Vlaamse regering zet ook een taskforce aan het werk die binnen een maand met voorstellen moet komen "om dergelijke rampen in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden". Die taskforce zal bestaan uit experten van de Vlaamse overheid en lokale actoren (bv. provincie, dijkgraaf,...) .

Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) zal de taskforce niet van nul moeten vertrekken. Zo heeft de Vlaamse regering eerder al plannen uitgewerkt en maatregelen genomen, gaande van de Blue Deal tot het Vlaams Klimaatadaptatieplan. De nieuwe taskforce moet volgens de minister nu "zo snel mogelijk tot concrete acties komen", met name dan voor de Westhoek en specifiek het IJzerbekken. "Verdere investeringen in waterbeheersing van onze waterlopen zijn aan de orde, we moeten leren leven met water maar ook ruimte (terug)geven aan water", aldus Peeters.

Extra inspanningen van Frankrijk

De gebeurtenissen in de Westhoek sterken minister van Omgeving Zuhal Demir ook in de overtuiging dat de focus op klimaatadaptatie de juiste is. Vlaanderen heeft voor die adaptatie (aanpassing van de samenleving aan de klimaatverandering) ook een plan uitgewerkt en middelen voorzien. "De overstromingen bewijzen dat we die inspanningen nog tientallen jaren moeten verderzetten en opschalen", meent minister Demir.

De Vlaamse regering vraagt ook extra inspanningen van Frankrijk. Anders is het in Vlaanderen "letterlijk dweilen met de kraan open".

Bron: Belga.