fvf

Hoge overschrijding van GBM in het oppervlaktewater

30 juni 2023

Maandelijks brengt de VMM ons op de hoogte van de meetresultaten van de drinkwatermaatschappijen over de aanwezigheid van fytoproducten in de waterstalen. Daarnaast kregen we dit jaar al 2 maal een melding van een piekoverschrijding in oppervlaktewater die wellicht het gevolg is van puntvervuiling.

Jaarlijks merken we dat er in het voorjaar een stijging is van de aanwezigheid van herbiciden in het oppervlaktewater. Dit voorjaar waren er boven de jaarlijks terugkerende meldingen 2 piekoverschrijdingen van resp. metamitron en metobromuron. De waardes waren zo hoog dat de stalen moesten verdund worden om de juiste concentratie te kunnen bepalen.

Metamitron (commercieel producten zijn Actron, Allitron, Beetix, Corner, Glotron, Goltix) wordt gebruikt in de bietenteelt om onkruiden te bestrijden. Metobromuron (commercieel beschikbaar als Amazone, Fresco, Inter Bronco, Lianto, Praxim, Proman, Promuron 500, Sinopia en Soleto) wordt voornamelijk gebruikt als herbicide in aardappelen. Verder is er een toepassing in de stamslabonenteelt en bij sierplanten. Gezien de periode is de overschrijding naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van gebruik in aardappelteelten.

Hoge concentraties, ondanks de inspanningen

Via monitoring van oppervlaktewater detecteert men helaas nog veel te vaak hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen ook al leveren heel wat land- en tuinbouwers inspanningen om verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te vermijden. Dit is ook van belang om in de toekomst nog gebruik te kunnen maken van gewasbeschermingsmiddelen. Het vermijden van punt- en diffuse vervuiling is hierbij essentieel.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij puntvervuiling kan het gaan over morsen, onzorgvuldig reinigen van het toestel, afspuiten van het toestel maar ook ongevallen kunnen hierbij geteld worden. Bij diffuse vervuiling gaat het vooral over drift en afspoeling, hierbij zijn het correct gebruik van driftreducerende doppen, spuiten bij windstil weer en het respecteren van de bufferzones de belangrijkste te volgen maatregelen. Iedereen moet hier zijn eigen verantwoordelijkheid nemen anders riskeren we een volledige sector te straffen. Lees hier hoe je puntvervuiling kan vermijden.

Bron: Boerenbond.