Hoe zit het nu met de wolf?

6 april 2023

Het aantal wolven in Noord-Limburg is de laatste weken gehalveerd. Maar over een maand verwacht men nieuwe jonge welpen. Preventie blijft dus noodzakelijk. Het Wolf Fencing Team bestaat intussen 3,5 jaar en kreeg onlangs de mogelijkheid om twee extra adviseurs aan te werven.

Aantal wolven in Limburg

Het aantal wolven in Noord-Limburg is de laatste weken gehalveerd. Volgens Jan Loos van Landschap vzw zijn er momenteel van de dertien wolven nog vijf of zes aanwezig in Limburg. De welpen van 2021 zijn ondertussen weg en ook een deel van de welpen van vorig jaar zijn volgens Loos vertrokken. Tussen december 2022 en februari 2023 werden drie van de negen welpen van 2022 doodgereden op de N74 en de N76. Begin maart werden er ook nog eens kort na elkaar twee jonge wolven doodgereden op de A2 in Nederland. Voorlopig is nog niet bekend of daar ook zwervende welpen uit de Belgisch-Limburgse roedel bij waren, maar de kans is groot. De halvering van het aantal wolven zal maar tijdelijk zijn. Er wordt verwacht dat binnen een maand dezelfde wolvin voor de vierde keer een worp zal hebben. Gemiddeld werpt een wolvin vier tot zeven jongen. Het zal acht maanden duren vooraleer die welpen kunnen beginnen jagen. Preventie zal aldus belangrijk blijven.

Wolf Fencing Team

Het Wolf Fencing Team (WFT) helpt veehouders gratis met het wolfwerend maken van hun omheiningen. Dit gaat van een kennismakend en adviesverlenend bezoek tot het terreinwerk voor het wolfwerend maken van een afrastering. Bovendien helpen zij met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes. Het WFT bestaat intussen 3,5 jaar. In het risicogebied gaat het over de helft van de officieel gekende schapenhouders die intussen contact zochten met WFT. In 2022 vroegen 160 schapenhouders de hulp van het WFT. Dat is een daling van 25% in vergelijking met het jaar voordien.

In 2022 kwamen er 305 aanvragen van paardeneigenaars binnen bij WFT. Dat is 65% van alle aanvragen van het voorbije jaar. Sinds februari 2022 kunnen paardeneigenaars subsidies krijgen om de omheiningen van pony’s wolfwerend te maken. Sinds 1 juni 2022 is er ook een ‘schutkring’ van kracht, waarbinnen ook eigenaars van grote paarden een beroep kunnen doen op subsidies.

In 2022 beschikte het WFT over één adviseur. Deze deed 166 adviesbezoeken. Het vrijwilligersteam van het WFT hielp vorig jaar bij 34 veehouders om de werken uit te voeren. Het merendeel van de veehouders gaat na een bezoek echter zelf aan de slag.

Doordat het WFT maar één adviseur had, liep de wachttijd op tot een jaar. Intussen hebben de provincie Limburg en Vlaanderen beslist elk een bijkomende adviseur te betalen. Met z’n drieën hopen ze de wachttijd tot minder dan drie maanden te krijgen.

www.wolffencing.be