Een KB voorzag de verruiming van de Paritaire Comités voor de land- en tuinbouw met de bedienden.