dfd

Hoe rendabel zijn industriewortelen? Een diepgaande analyse

6 maart 2023
Het areaal industriewortelen kende in 2022 een sterke daling.