Vanaf deze maand moeten zowel het maandelijks voorschot als de eindafrekening giraal gebeuren.