tytyt

Het voorjaar van 2023: van te nat naar te droog

6 juni 2023

Hoewel men in sommige regio’s nog volop bezig is met het planten van de aardappelen omdat het natte voorjaar de planning achteruit duwde, zijn heel wat landbouwers intussen al in de weer met het van stal halen van hun beregeningsinstallatie.

2023 lijkt zo een jaar van extremen te worden: van een zeer nat en koud voorjaar naar een lange periode van droogte en hogere temperaturen. De Vlaming stelt zich dan ook, begrijpelijk, de vraag hoe het komt dat er nu al nood is aan extra water op onze velden, want is er nu niet genoeg regen gevallen de afgelopen tijd?

“Een belangrijke nuance daarbij is dat de grondwaterstanden inderdaad mooi aangevuld zijn de afgelopen maanden, maar dat de afgelopen droge, warme en winderige omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de toplaag van de bodem is uitgedroogd”, zegt Francois Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond. “Jonge planten die hun wortelgestel nog niet voldoende hebben kunnen ontwikkelen geraken dus niet verder dan die droge bovenlaag en dus is beregenen noodzakelijk om de teelt te redden.”

Het is dus wachten op neerslag, al zien we die niet meteen in de voorspellingen opduiken. Een onweer behoort tot de mogelijkheden, maar teveel neerslag is niet wenselijk omdat het water dan niet tijdig in de bodem kan dringen en uitspoeling kan optreden.

Bron: Boerenbond.