Wouter en Marijn Schroyen delen hun geboortedatum met drielingbroer Karel, én ook hun passie voor landbouw. Karel werd veearts. Wouter en Marijn volgden met hun tweeën dezelfde studies, werken in hetzelfde petrochemisch bedrijf en koesteren dezelfde droom: het ouderlijk melkvee- en akkerbouwbedrijf verderzetten, en ombouwen tot een toekomstgericht, duurzaam landbouwbedrijf dat nog minstens een generatie mee kan. Naast hun voltijdse jobs buitenshuis en hun vele uren enthousiast meewerken bij de ouders, volgen ze nu ook nog de starterscursus type A, algemeen land- en tuinbouw. De huidige onzekerheid rond de vergunningen maakt dat de twee de stap nu nog niet zetten. Maar ze willen er helemaal klaar voor zijn, wanneer het zover is.

“Marijn en ik hebben min of meer hetzelfde traject afgelegd”, vertelt Wouter Schroyen. “Tijdens onze studies bachelor elektromechanica zijn wij op kot geweest in Geel, maar dat is niet ver van Heppen (Leopoldsburg) waar het bedrijf ligt, dus wanneer papa liet weten dat hij onze hulp wel kon gebruiken, waren we beiden altijd snel bereid om thuis in te springen. Dat werd geapprecieerd, en het weerspiegelde zich ook in de richting die het bedrijf uitging. Toen het voor onze ouders duidelijk werd dat wij interesse hadden in het bedrijf, zijn ze meer beginnen investeren in machines. Deze piste is met name interessant omdat we als techniekers zelf kunnen zorgen voor het onderhoud en de herstellingen van het machinepark, tevens de uit de hand gelopen hobby van papa …  Vroeger deden wij nogal wat beroep op de loonwerker, nu doen we de meeste werkzaamheden in eigen beheer. ”

Installatieattest

“Wij hebben allebei geen vooropleiding in de landbouw, hoewel we natuurlijk wel veel kennis van thuis hebben meegekregen. De starterscursus leidt naar het installatieattest en dat attest geeft toegang tot financiële ondersteuning via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). ’t Is voor ons dus heel belangrijk om deze opleiding succesvol af te ronden. De starterscursus type A is de algemene opleiding. Wij volgen die nu na de sectorspecifieke starterscursus type B. Dat is misschien een minder voor de hand liggende volgorde, maar het lukte ons beter qua timing. Als we de opleiding type A afronden en volgend jaar de installatieproef kunnen doen, dan zijn we klaar om te starten. Of we dat meteen gaan doen, weten we nog niet maar de mogelijkheid is er dan wel.”

Flexibele job

“Gelukkig hebben we nu een goede job, met veel flexibiliteit, waardoor we thuis veel kunnen inspringen. Mama werkt nog deels buitenshuis, op de Hooibeekhoeve, en papa gaat richting de zestig. Het melken is fysiek enorm belastend. Het is waarschijnlijk net omdat mijn broer en ik ook zo graag meewerken op het bedrijf, dat de koeien er nog zijn.”

“Ik ben heel tevreden met mijn huidige job, maar ik merk dat ik veel meer eer haal uit wat ik op het ouderlijk bedrijf doe. Ik ga op het werk de poort uit, rijd naar huis en ga dan meteen nog enkele uren thuis aan de slag. Daaruit haal ik voornamelijk mijn voldoening. Het is super dat ik van mijn ouders de kans krijg om hierin voort te gaan. Helaas is het enthousiasme van de kant van de overheid wel wat minder …”

“Mijn broer en ik komen goed overeen en werken goed samen. Áls we het bedrijf verder zetten, doen we dat sowieso samen. In totaal zijn we met vijf broers en als het erg druk is springt iedereen bij, maar voor het werk bij de koeien zijn het toch vooral Marijn en ik die het voortouw nemen.”

Schroyen
Schroyen
Investeren voor de toekomst

“We gaan wel fors moeten investeren om het bedrijf een goede toekomst te kunnen geven. We hebben nu 60 à 70 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Naast eigen ruwvoerwinning, worden nog een aantal teelten vermarkt. Maar dat alles is niet rendabel voor twee gezinnen. Ook de locatie van de huidige stal is niet optimaal. Sinds mijn ouders begonnen met het bedrijf zijn er vlak bij de stal veel nieuwe woningen gebouwd, waardoor we nu echt heel dicht bij onze buren boeren. Gelukkig hebben we een grote huiskavel die de mogelijkheid biedt om een nieuwe stal te zetten met een bijbehorend woonhuis. Alleen, op dit moment kan je daarvoor helaas geen plannen maken. Maar het is wel onze visie en we gaan ons best doen om die te realiseren.”

We halen de meeste voldoening uit het werk op het landbouwbedrijf.

Ideeën opdoen

En dus zitten de broers nu al even opnieuw op de schoolbanken. Hoewel je die ‘schoolbanken’ niet al te letterlijk moet nemen. “Tijdens de starterscursus type B zijn we diverse bedrijven gaan bezoeken. Dat is heel interessant. Je ziet natuurlijk ook soorten bedrijven die niet bij jou passen, maar het is toch heel inspirerend. Vooral het bezoek aan Het Boerenijsje in Wuustwezel is mij bijgebleven. We kregen daar een duidelijk antwoord op al onze vragen, en de manier waarop daar de stal is opgebouwd, sprak mij enorm aan. Ideeën die ik daar opdeed wil ik zeker meenemen naar onze toekomstige stal. De type A-cursus, die we nu volgen, is veel theoretischer. We volgen enkele volledige dagen les en daarnaast zijn het vooral avondvormingen: fysiek, maar ook veel digitaal. Het is niet altijd eenvoudig om je dan goed te kunnen concentreren, en studeren in combinatie met een voltijdse job en het melken van de koeien. Wij hebben nu wel het geluk dat we met zijn tweeën de opleiding volgen. We kunnen onderling discussiëren over de leerstof of iets opnieuw opfrissen.”

Bedrijfsfiche

  • Wouter en Marijn Schroyen (26)
  • Melkvee en akkerbouw
  • Locatie: Heppen (Limburg)
Schroyen

De bedrijfsbezoeken bieden inspiratie voor het eigen bedrijf.

Starterscursus

Tijdens de starterscursus van Groene Kring en Boerenbond kom je meer te weten over de bedrijfsvoering en wetgeving in de land- en tuinbouw. Je vindt er antwoorden op volgende vragen: Welke vergunningen zijn nodig? Hoe zit het met investeringen? Welke premies zijn er? Volg het volledige traject van de starterscursus en krijg toegang tot VLIF-steun en de GLB-top-uppremie voor jonge land- en tuinbouwers. Wij begeleiden je van A tot installatieproef en werken samen aan de beste voorbereiding voor jouw bedrijf. Onze type B-cursussen starten opnieuw eind januari.

Meer info

www.boerenbond.be/starten