Tom Van Nespen was een van de duizenden betogers, die vorige week vrijdag met hun tractor naar Brussel reden. We vonden Tom bereid om op te treden als boer op de cover, wat enige logistieke probleempjes met zich meebracht, onder meer hoe we de eigenlijke coverfoto zouden maken. Tom heeft een melkveebedrijf in Vrasene, maar hij heeft ook heel wat engagementen. Zeker de moeite dus, om eens te luisteren hoe hij tegen de zaken aankijkt.

We spraken Tom aan, omdat hij als voorzitter van de bedrijfsgilde Beveren ook een radertje was in de hele organisatie. Heel wat van zijn leden ontmoetten elkaar ’s morgens, iets over halfnegen, op de parking van Syntra in Sint-Niklaas. Van daaruit vertrok de kolonne met een honderdtal tractoren richting Dendermonde, waar de in Lokeren vertrokken kolonne 7b ons vervoegde. Daarna ging het via Lebbeke, Asse en Zellik naar de Brusselse Ring, om dan bij de basiliek van Koekelberg de Annie Cordytunnel in te duiken om (na ongeveer 2 uur) bij de Havenlaan – het verzamelpunt – weer boven te komen. Ons vermoeden dat de opkomst goed was (we moesten ettelijke keren een tijdje stilstaan) werd meer dan bevestigd aan de Havenlaan. Er was niet genoeg plaats voor iedereen, waardoor een deel van ‘de Wase delegatie’ verder oprukte naar de Wetstraat.

Engagementen

Tom heeft heel wat andere engagementen binnen de rundveewereld. Recent werd hij voorzitter van de kring Melkveehouders Waas & Dender en van de bedrijfsgilde van Beveren. Hij is bestuurder bij MCC, maakt deel uit van de adviescommissie bij DGZ, is voorzitter voor Waas & Dender van CRV en lid van de ethische commissie van CRV. Wellicht spelen zijn studies voor veearts daarin mee. Tom voelt zich zelf geen tafelspringer. “Als ze willen dat ik me ergens engageer, dan liefst op voordracht. Ik zal me nooit zelf kandidaat stellen. Ik ben wel altijd bereid om constructief mee na te denken, wat ik overigens ook gedaan heb toen jullie mij vroegen om mee te werken aan deze reportage. Zo ben ik ooit voor CRV naar India geweest, omdat ze iemand zochten voor een uitwisselingsproject rond coöperaties.”

Tom Van Nespen
Melkveebedrijf

Die mandaten hebben impact op Toms bedrijfsvoering. “Ik richt me vooral op kosten- en arbeidsbesparing. “Het valt bijvoorbeeld op in mijn bedrijfseconomische boekhouding, dat ik weinig strooiselkosten heb. Ik gebruik geen strooisel, omdat de ligbedden zo ook droog blijven. Verder vind ik hoornloosheid een belangrijk kenmerk, omdat het me arbeid bespaart.” Verder verkiest hij roodbont, maar dat is een kwestie van smaak. “De bloedlijnen zijn dezelfde.” Toch zag ik eerder die week ook zwartbonte dieren op zijn bedrijf. Die blijken af te stammen van de koeien van het overgenomen bedrijf.

Tom nam destijds het bedrijf van zijn ouders over, maar hij woont op een tweede bedrijf in Vrasene, dat hij overnam van derden. “Nu zitten de koeien hier en het jongvee op het bedrijf van mijn ouders.” Het is kenmerkend dat meer dan 75% van zijn areaal uit grasland bestaat. “Dat maakt dat ik geen andere vergroeningsmaatregelen moet nemen. Ik vind weidegang belangrijk voor mijn vee. Koeien zijn immers van nature graseters en gras bindt veel methaan. Droogstaande koeien kunnen ook tijdens de winter buiten en ook de koeien en het jongvee gaan buiten zodra het kan. Ook dat drukt de kosten.” De koeien kunnen dan op de huiskavel, van waar ze vlot naar de stal kunnen voor extra voeder en om zich te laten melken door de melkrobot. Verderaf gelegen percelen, onder meer grasland in natuurbeheer in het intergetijdengebied van Bazel, benut hij voor zijn droogstaande koeien en jongvee. Ook wat energie betreft, loopt Tom niet achteraan. Hij wekt de helft van zijn energieverbruik op met zonnepanelen, en combineert die met een batterij om de stroom te kunnen gebruiken wanneer hij ze nodig heeft.

Tom Van Nespen
Betogen

Tom voelt zich iets minder geraakt door het PAS-dossier. Zijn eerste reden om mee te betogen is zijn engagement voor de sector. “Er zijn heel wat bedrijven in een slechtere situatie, maar wat zeker speelt is dat ik dit dossier ‘redelijk’ absurd vind. Je mag niet vergeten dat we hier superefficiënt werken. Als we door dit dossier één melkkoe moeten wegdoen, dan moeten ze er elders in de wereld twee of drie meer houden om de melkproductie op peil te houden. Op wereldvlak bekeken zal dit heel wat meer uitstoot veroorzaken. En als er elders geen koeien bijkomen, dan zal de melkproductie op wereldvlak dalen en zullen bijgevolg de melkprijzen stijgen. Dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de zwaksten op deze aarde het met minder of zonder melk moeten stellen.” De respons voor de betoging is massaal. In zijn bedrijfsgilde hebben ze de oproep verspreid en het was zeker niet nodig om ‘er nog eens achter te zitten’; iets wat Tom ook liever niet doet. “Ik denk dat het komt omdat het iedereen hoog zit, omdat de logica ver zoek is. Het is zeker ook een uiting van de algemene misnoegdheid, onder meer door de culpabilisering die we moeten ondervinden.” Het viel hem ook op hoeveel jongeren de actie steunen. “De oproep van Groene Kring is duidelijk gehoord. En het deed deugd om tijdens het rijden heel wat opgestoken duimen te zien en applaus te krijgen van de mensen langs de weg. Waar veel mensen wonen, moeten veel monden worden gevoed. De kritiek dat de veestapel in Vlaanderen en Nederland hoog is, heeft met onze bevolkingsdichtheid te maken. Men zou dat Europees moeten bekijken. België en Nederland zijn samen met Normandië en Ierland uitermate geschikt voor veeteelt en melkvee in het bijzonder. Laat ons deze regio ook Europees zo benoemen, waarderen en afbakenen. Da’s ook efficiëntie!”

Bedrijfsfiche

  • Tom (46), Nando (16), Joaquin (14), Moira (12) en Zias (9) Van Nespen
  • Melkvee
  • Vrasene (Oost-Vlaanderen)