Herziening ruilverkaveling Izenberge fase 1

14 september 2023

Eind juni kondigde Vlaams minister van Omgeving Demir aan dat de geplande ruilverkaveling Izenberge fase 1 niet doorgaat. De minister trekt namelijk de meerwaarde van dit tijdrovende proces in een regio met dringende klimaatuitdagingen in twijfel. In de plaats zal de VLM nu samenwerken met lokale overheden en partners om waterzekerheid te garanderen en overstromingen te voorkomen. Dit initiatief omvat onder andere de transitie naar een klimaatbestendig landbouwlandschap met aandacht voor droogteresistente gewassen, erosiebeheersing en natuurbehoud. De herinrichting van de N8 Ieper-Veurne wordt voortgezet en er worden toekomstgerichte peilafspraken onderzocht om de polder klaar te maken voor de klimaatverandering.