Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen beschermings- en werkkledij.