Hebben seizoenwerknemers recht op feestdagen dit voorjaar ?

11 april 2023
Na Pasen en Paasmaandag volgen in mei nog enkele feestdagen. Wat houdt de regelgeving op dat vlak precies in?