Haard van IBR vastgesteld in West-Vlaanderen

22 september 2023

Het Voedselagentschap meldde deze week de bevestiging van een nieuwe haard van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) in de provincie West-Vlaanderen.

Een drama voor de betrokken veehouder. Bovendien is elke insleep ook een drama voor de hele sector, want het blijft bang afwachten of er nog nieuwe besmettingen volgen. Ondertussen is 99% van de conventionele Vlaamse rundveebedrijven vrij van IBR (geen dragerdieren aanwezig). Daarom willen wij ook nog oproepen tot waakzaamheid en een optimale bioveiligheid.

Met het nieuwe Koninklijk besluit van 6 februari 2023 zet de rundveesector verdere stappen naar een nationaal IBR-vrij status, goedgekeurd door en volgens de regels van de Europese Commissie. Een nationaal vrije status zal vooral belangrijk zijn om herinsleep in bedrijven te voorkomen. Hoe minder resterende dragerdieren op de bedrijven, hoe lager het risico op herbesmettingen.

In de nieuwe wetgeving zijn dan ook strikte tijdslimieten voor het verwijderen van de potentieel besmettelijke dragerdieren opgenomen. Vaccinatie is in deze fase van het bestrijdingsprogramma ook op vrije bedrijven nog toegelaten en kan één van de preventieve maatregels zijn, zeker wanneer er besmette bedrijven in de buurt zijn. Overleg zeker met je dierenarts over de mogelijke bioveiligheidsmaatregelen, de isolatie bij aankoop en een eventuele rol voor vaccinatie.

Meer info: website FAVV en recente omzendbrief isolatie bij aankoop.

Meer info: nieuwsbrief DGZ over de recente haard en maatregelen.