Grote meerderheid landbouwcommissie verwerpt EU-natuurherstelwet

23 mei 2023

De Europese landbouwcommissie heeft vandaag een verwerping gevraagd van de natuurherstelwet. De Europarlementsleden geven zo een heel sterk signaal aan de leden van de EU-commissie leefmilieu dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel. Daarom hebben we tijdens onze adviesstemming aan de commissie leefmilieu gevraagd voor een volledige verwerping van het voorstel van de Europese Commissie.”

dfd

“Er zijn te veel blinde vlekken en onzekerheden voor onze boeren. De Commissie moet dringend werk maken van een impactanalyse van het gecumuleerd effect van de verschillende wetgevingen die aan een snel tempo op onze boeren afkomen: de natuurherstelwet, het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, dierenwelzijn. We moeten duidelijk weten wat dit betekent voor onze landbouw, industrie en economie.”

Niet tegen doelstelling, wel tegen manier waarop

“Ik ben blij dat in het Europees Parlement het tij nu ook keert en dat we samen met de EVP en de ECR duidelijk stellen dat deze natuurherstelwet niet aanvaard wordt. We zijn niet tegen de doelstelling van natuurherstel, we zijn wel tegen de manier waarop we die doelstelling moeten bereiken. Deze wetgeving is niet gemaakt voor een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen.”

“Beleid voor onze boeren, maak je met onze boeren. Dat is het signaal dat wij als Europese landbouwcommissie vandaag geven aan de Europese Commissie en de commissie leefmilieu van het Europees Parlement. We moeten zorgen voor Europese doelstellingen met maatregelen op maat van de lidstaten en onze boeren. Alleen dan kan landbouw én natuur overleven in Europa”, besluit Hilde Vautmans.

Gebrek aan flexibiliteit voor verstedelijkte en versnipperde regio’s

Tom Vandenkendelaere: "De landbouwcommissie behaalde inderdaad een meerderheid om de natuurherstelwet te verwerpen. Dit geef een duidelijk signaal aan de boeren dat we hun bezorgdheden ter harte nemen. Het voorstel houdt geen rekening met het productieverlies voor boeren en dient terug naar de tekentafel gestuurd te worden. Vlaanderen kan men niet vergelijken met uitgestrekte gebieden zoals in Spanje of Polen, en toch zouden de regels van de Europese natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt voor iedereen gelijk zijn. Bij ons in West-Vlaanderen kost één hectare landbouwgrond zo'n 100.000 euro.”

“In tijden waar boeren iedere cent moeten omdraaien, uitleggen dat Europese wetgeving 10% van hun landbouwgrond uit conventionele productie haalt, gaat voor mij te ver – alle goede bedoelingen van deze wetgeving ten spijt. Ik mis in de wetgeving de flexibiliteit voor verstedelijkte en versnipperde regio's om op onze maat en tempo de ambities die de Europese Commissie wil opleggen, te halen. Met de stikstofcrisis vers in het geheugen, is het voor mij heel helder dat juridisch bindende targets voor nog meer natuurherstel de ondernemingszekerheid van de Vlaamse landbouw op de helling zet. Net die onzekerheid zal ervoor zorgen dat nog minder jonge boeren het ouderlijk bedrijf overnemen of nieuwe boeren een bedrijf starten, geheel tegen de doelstelling van diezelfde Europese Commissie in om meer jonge, veerkrachtige landbouwbedrijven te hebben in de toekomst. Begrijpen wie kan."

sxsx

Volgende week organiseren de Europese parlementsleden Tom Vandenkendelaere en Esther De Langhe over die natuurherstelwet nog een uitgebreid webinar. Gastsprekers zijn Lode Ceyssens (Boerenbond), Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw) en Edwin Michiels (LTO Nederland, Copa-Cogeca).

Bron: Boerenbond.