Demodag pocketvergisting

Grote interesse in demo pocketvergisting

12 december 2022

Door de hoge energieprijzen is de interesse van landbouwers in biovergisters sterk gestegen. Dat bleek uit de opkomst bij onze demodag pocketvergisting in Torhout. Deze vond plaats op het melkveebedrijf van Bjorn Moyaert. 

Door de overweldigende vraag van landbouwers organiseerde Boerenbond dit jaar al meer dan 12 demodagen waarbij verschillende groene energietechnieken besproken werden. “Nu ligt de vergunning voor een pocketvergister nog moeilijk, maar dan kan altijd veranderen en dan is men er beter klaar voor”, zeg consulent energie & klimaat Laurens Vandelannoote.

Demodag pocketvergisting
Demodagen energie

De parking bij ijshoeve ’t Moereveld in Torhout is volgepakt met auto’s. Toch zijn het niet de ijsjes waar de bezoekers voor komen. De ijsboerderij-melkveehouderij van Bjorn Moyaert was vorige week het toneel van een demodag over biovergisters. Boerenbond organiseerde de voorbije maanden meerdere informatiedagen op boerenbedrijven over verschillende technieken voor groene energieopwekking of opslag van stroom. "We hebben dit jaar al 12 demodagen kriskras door Vlaanderen georganiseerd. De interesse onder boeren is enorm door de gestegen stroomkosten”, vertelt Laurens Vandelannoote, energie-adviseur van Boerenbond, en organisator van verschillende demodagen. “Vandaag gaat het over biovergisters, maar we hebben ook demosessies gehouden over zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en batterijpakketten”, vervolgt hij.

24.000 euro bespaard

Moyaert maakt sinds 2016 gebruik van de installatie van Biolectric waarin het mest van alle 130 koeien gaat. De pocketvergister ligt ter hoogte van de mestput in de stal. Hier wordt de mest naar toe geveegd met een automatische schuif. Elke twee uur pompt een installatie de mest vervolgens van de put naar de biovergister. “Zodoende krijgt de pocketvergister steeds vers mest waardoor de efficiëntie het hoogste ligt”, vertelt Moyaert over het stalsysteem.

Alhoewel de installatie wel wat aandacht vraagt, heeft de boer geen moment spijt. De vergister wekt 60.000 kWh stroom op op jaarbasis. “Dat is vergelijkbaar met het jaargebruik van 10-15 gezinnen”, aldus de boer. In zijn geval kan hij hiermee juist voldoen aan de stroomvraag op zijn bedrijf, met uitzondering van de zuivelverwerkingsactiviteit. Door het gebruik van robots is het bedrijf relatief energie-intensief is. Door de biovergister heeft hij dit jaar naar eigen inschatting zo’n 24.000 euro bespaard.

Moyaert
demo pocketvergisting groep
Antwoord op groeiende stroomfactuur

Het is daarom niet vreemd dat de zaal van de ijshoeve goed gevuld was met 60 boeren, bijna allemaal melkveehouders. Onder de aanwezigen onder andere melkveehouder Luc Callemeyn uit van Baliehof uit Jabbeke met diens schoonzoon en bedrijfsopvolger Mathias Deloddere. “De stroomrekening op ons bedrijf is gestegen van 4.000 euro per maand naar 9.500 euro en dan hebben we recent ook nog eens 250 zonnepanelen gelegd” vertelt de boer die jaarlijks 700.000 liter melk verwerkt tot kaas en yoghurt. Het is ook deze zuivelbereiding die energie-intensief is en de aanschaf van een biovergister interessant maakt.

Behalve de groene stroom, krikt de installatie volgens Bjorn Moyaert ook de kwaliteit van de mest op. “Er ontstaat en homogenere massa die makkelijker te verwerken is. Daarnaast is de stikstof sneller beschikbaar voor de planten.” Dat laatste merkt hij volgens eigen zeggen uit het feit dat het gras sinds het gebruik van het digestaat uit de pocketvergister sneller groeit.

Vergunningen

Moyaert is tevreden over de investering die destijds wel 100.000 euro bedroeg. “Ik zou het zo weer doen.” Alhoewel meer boeren– getuige ook opkomst op de demodagen – er zo instaan, blijven de investeringen in biovergisters momenteel uit. Laurens Vandelannoote verklaart dat als volgt: “De vergunningverlener gaat er nu vanuit dat de stikstofuitstoot door de komst van een biovergister stijgt waardoor het erg moeilijk is om een vergunning te krijgen. Daardoor ligt de ontwikkeling stil."

Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat de vergunningverlening altijd een niet te nemen horde blijft. “De wetgeving kan aangepast worden en landbouwers willen er dan klaar voor zijn. Wij lobbyen ervoor om de pocketvergister los te koppen van PAS.” Andere experts stellen juist dat een pocketvergister zelfs kan bijdragen aan een verminderde uitstoot van stikstof. “Alleen is deze eigenschap nog niet erkend en staat ze nog niet op de PAS lijst van emissiereducerende maatregelen”, vertelt een vertegenwoordiger van Biolectric in Torhout.

pocketvergisting

Bron: Vilt

Volg jij graag een demonstratie energietechnieken bij een collega?

Ben je benieuwd naar welke andere energietechnieken boeren gebruiken om het klimaat te helpen en tegelijk hun energiefactuur te drukken? Schrijf je dan snel in voor onze volgende demodagen. Info en inschrijfopties vind je via deze pagina