gbg

Grote belangstelling voor infodag over energie op melkveebedrijf

Er was heel veel interesse voor de studienamiddag over energiekosten in Lokeren, een initiatief van studiekringen melkvee Oost-Vlaanderen. Ben en Thijs Vermeulen melken in Daknam 150 koeien, zonder netaansluiting. Een voor hen rendabele investering, al is de rekenoefening voor elk bedrijf anders.

Om volledig off-grid te kunnen gaan maken Ben en Thijs Vermeulen gebruik van een combinatie van technieken. Ze hebben voor 60 kWp zonnepanelen, een EAZ windmolen van 15 kW en YouPower-batterijen met een capaciteit van 123 kWh. De elektriciteit die ze dan nog te kort komen, wordt geleverd door een generator.

Middenspanningscabine te duur

Op het bedrijf wordt met drie DeLaval-melkrobots gemolken. Samen met alle andere elektriciteitsverbruikers zorgt dit voor een totale energiebehoefte van 140.000 kWh op jaarbasis. Om deze hoeveelheid van het net te halen was een investering nodig in een middenspanningscabine en een erg dure kabel van 800 meter lang.

Het zou een investering gevraagd hebben van 150.000 euro, waar eigenlijk weinig waarde tegenover stond. Door te investeren in zon, wind, batterij en generator kon die kost vermeden worden. Gezien er ook een verzwaring van het net nodig zou geweest zijn bij het terugleveren van energie bij overschotten werd er voor gekozen om volledig off grid te gaan en de netaansluiting af te koppelen.

gbg
gbg
gb
gbg
Elk zijn voordeel

Elk onderdeel van de energie-installatie heeft zijn eigen voordelen. De zonnepanelen leveren het gros van de benodigde energie, zo’n 40%. De EAZ-windmolen levert minder (bijna een kwart), maar kan ook leveren wanneer de zon niet schijnt. Met melkrobots die ook ’s nachts doorgaan is dat een voordeel.

De batterij (YouPower) produceert zelf geen energie, maar zorgt ervoor dat overschotten bij zonnig, winderig weer niet verloren gaan maar later op de dag (bijvoorbeeld ’s nachts) zelf gebruikt kunnen worden. De generator is de back-up die energiezekerheid levert, en dat tegen een kost die niet hoger zou liggen dan mocht er een nog een netaansluiting zou zijn.

Eerst besparen

Een berekening leert dat de opstelling op het bedrijf van de familie Vermeulen een terugverdientijd heeft van net geen drie jaar. Mochten er zich geen netcapaciteitsproblemen gesteld hebben, zou de terugverdientijd op 9,7 jaar gelegen hebben. Laurens Vandelannoote, consulent energie & klimaat Boerenbond, raadde bedrijven die oplossingen zoeken voor hun stijgende energiekost aan, eerst de eigen elektriciteitsbehoefte goed in kaart te brengen. Alvorens te investeren in eigen energieproductie, moet je ook goed bekijken waar je kan besparen.

Een voorkoeler en warmterecuperatie op de koeling zijn energie-investeringen die je bijna blind kan/moet doen. “Zeker met de huidige energieprijzen is ook een frequentiesturing op de vacuümpomp een rendabele investering voor pakweg 85% van de melkveebedrijven”, schatte Laurens in. Ook een zonneboiler – die de kost voor warm water kan halveren – kan een interessante investering zijn, al dient dit samen met de al dan niet aanwezige warmterecuperatie bekeken te worden. Het succes van pocketvergisting staat of valt voor een groot deel met de aanwezigheid van dagverse mest.

Geen omkijken

Ben Vermeulen gaf aan tevreden te zijn over het gekozen pad. “Ik moet er gewoon voor zorgen dat er genoeg mazout in de generator is. Voor de rest heb ik omzeggens geen omkijken naar de installatie.”

Onderhoud aan de windmolen gebeurt via een jaarcontract, de zonnepanelen dienen enkel eens afgespoeld te worden. Een zicht op de energiehuishouding leert dat de batterij ’s ochtends veelal leeg is. Ben en Thijs denken er daarom over na om nog bijkomend te investeren in extra zonnepanelen of bijkomende batterijopslag.

Op die manier kan de brandstofkost voor de generator verder gedrukt worden. Wie zelf vragen heeft over energie over de rendabiliteit van technieken voor jouw specifiek bedrijf, kan rekenen op Boerenbond-advies via www.boerenbond.be/energieloket, of langskomen op een van de volgende demonstratiedagen:

  • Demodag pocketvergisting West, 9 december, Torhout.

Schrijf hier in.

  • Demodag Batterij Oost, 16 december, Peer.

Schrijf hier in.

Bron: Boerenbond.

njj
fvf
fvf
fvf