Terwijl er in het Europees Parlement een opbod plaatsvindt inzake vermindering van gebruik van pesticiden in de Farm to Fork-strategie, zowel wat percentage als referentieperiode betreft, wordt duidelijk dat de Europese Commissie bij de berekening van de gevolgen van haar Green Deal-voorstellen slordig te werk gaat.

Vorige week kwam aan het licht dat zij verouderde cijfers had gebruikt bij het vastleggen van de nieuwe drempelwaarden voor de veehouderij bij haar voorstel voor herziening van de richtlijn inzake industriële emissies. Voortaan zouden veehouderijbedrijven vanaf 150 grootvee-eenheden onder de richtlijn vallen. De sector was not amused. In de impactanalyse minimaliseerde de Europese Commissie haar voorstel door te stellen dat het om amper 13% van de Europese bedrijven zou gaan.

Op basis van recente gegevens geeft ze nu aan dat de nieuwe drempel betrekking zal hebben op 58% van de Europese pluimveebedrijven en 61% van de varkensbedrijven. Dat wordt een heel ander verhaal! De Europese Commissie is verplicht om bij elk wetsvoorstel een impactanalyse of berekening van (mogelijke) gevolgen toe te voegen. De betrokkenen mogen ervan uitgaan dat dit ernstig gebeurt en geen nattevingerwerk is. Temeer dat nadien de voorstellen nog moeten besproken worden in de raad en het Europees Parlement waar aan die drempelwaarden en doelstellingen politiek wordt gewriemeld. 

Handelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland dat vorig jaar werd afgerond, is vorige week ter ondertekening naar de EU-lidstaten toegezonden. Met dit akkoord wordt verwacht dat de bilaterale handel met 30% zal toenemen en de Europese investeringen in Nieuw-Zeeland met 80% zullen stijgen. In het akkoord wordt rekening gehouden met gevoelige producten. Voor diverse zuivelproducten, rundvlees, schapenvlees, ethanol en suikermais wordt (nog) geen totale vrijhandel voorzien, maar wel een nultarief of lagere tarieven voor welbepaalde invoercontingenten. Is de Nieuw-Zeelandse boter terug van weggeweest? Die boter brak de Europese melkveehouders zeer zuur op na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) tot de EU in 1973. De boterinvoer werd traag maar stelselmatig afgebouwd. Het VK heeft de EU inmiddels verlaten. De boter is terug.

Het Europese handelsakkoord bevat voor het eerst ambitieuze duurzaamheidsverbintenissen. Zo ook een specifiek hoofdstuk over duurzame voedselsystemen. Het is afwachten in hoeverre deze verbintenissen worden hardgemaakt.

Inmiddels kampt Nieuw-Zeeland zware gevolgen van de doortocht van cycloon Gabrielle op het Noordereiland. De cycloon veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen en werd tot nog toe  tot grootste natuurramp van de eeuw bestempeld. De schade aan de landbouwsector is groot. Havens gingen dicht voor herstelling.

Economische winterprognose 2023

Een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne komt de economie van de EU in betere wateren terecht dan in het najaar was verwacht. Hopelijk blijft dat ook zo! In de tussentijdse economische winterprognoses van de Europese Commissie lopen de groeivooruitzichten voor dit jaar op tot 0,8% in de EU en 0,9% in de eurozone. Zowel de EU als de eurozone ontsnappen nipt aan een recessie die technisch gezien voor de jaarwisseling was voorzien. Maar er heerst nog altijd sterke tegenwind.

De energiekosten zijn weliswaar gedaald maar zijn toch nog hoog en de kerninflatie nam in januari nog toe met een verdere uitholling van de koopkracht van huishoudens voor gevolg. Kerninflatie is de totale inflatie zonder energie en onbewerkte voedingsmiddelen. Uiteraard moet verder rekening worden gehouden met de aanhoudende geopolitieke spanning.

De Europese Commissie publiceert jaarlijks twee uitgebreide en twee tussentijdse economische prognoses. In haar tussentijdse winterprognoses gaat ze uit van de jaar- en kwartaalcijfers voor het bruto binnenlands product (bbp) en inflatie in het lopende en het volgende jaar in alle lidstaten, naast geaggregeerde data voor de EU en de eurozone. 

Bron: Jacques Van Outryve, senior writer Boerenbond.