GMO geeft kansen aan producentenorganisaties en individuele teler

21 november 2022

Omdat nog heel wat groenten- en fruittelers zijn aangesloten bij een producentenorganisatie, is het cruciaal de telers te informeren over de kansen in de nieuwe GMO. Voor de sectoren groenten en fruit zijn er 102 interventies.

Dat is een steuninstrument met een reeks subsidiabiliteitsvoorwaarden, gedefinieerd in het Vlaams Strategisch Plan. Nu de definitieve beslissing genomen is door de Vlaamse Regering, zijn ook alle voorwaarden duidelijk.

Verbetering concurrentievermogen

De sectorvakgroepen groenten en  fruit juichen toe dat er heel wat interventies mogelijk zijn voor de individuele telers, naast interventies die gegroepeerd kunnen opgenomen worden door de PO’s. Sowieso blijft er in de GMO aandacht gaan naar productieplanning en productkwaliteit, wat echte kernactiviteiten zijn van PO’s, maar nieuw is dat er ook gewerkt mag worden aan de verbetering van het concurrentievermogen voor de middellange en lange termijn, met name door modernisering. Boerenbond steunt deze modernisering en kijkt uit naar nieuwe initiatieven die hierin gaan genomen worden.

fvf

Nieuw is dat GMO ook inzet op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Ook voor de sectorvakgroepen groenten en  fruit zeer belangrijk, blijft de GMO inzetten op onderzoek en ontwikkeling, afvalvermindering en bescherming en verbetering van de biodiversiteit.

Energiebesparing, zowel op niveau van de PO maar ook bij de individuele teler, blijft een belangrijk aandachtspunt in de GMO. Positief is dat er ook blijvend ingezet wordt op stimulansen voor biologische of geïntegreerde productie, naast heel wat andere duurzaamheidsacties in functie van klimaat, bodem, water, afval…

Voldoende crisismaatregelen

De sectorvakgroepen groenten en fruit hechten ook belang aan voldoende crisismaatregelen die voorzien zijn, maar waartoe we oproepen om sectorbreed te kijken welke instrumenten kunnen ingezet worden door de PO’s. Boerenbond roept op om op niveau van de producentenorganisatie een mooie mix uit te werken van collectieve acties en maatregelen waar ook individuele telers rechtstreeks kunnen van profiteren.

Bron: Boerenbond.