Gert Van Thillo

Gert Van Thillo: "De job (SBB) geeft energie, boeren brengt rust”

19 januari 2023

Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Leuven, werkte bij Boerenbond en Fedagrim en is nu actief als business manager landbouw bij SBB Accountants & Adviseurs. Maar de landbouwmicrobe laat hem niet los en dus houdt Gert Van Thillo op zijn ouderlijke bedrijf in Kalmthout nog 50 stuks jongvee. Het werk in de stal brengt hem rust en geeft energie, maar hij ziet de toenemende onzekerheid en complexiteit in de sector met lede ogen aan. “Ook als ‘expert’ is het bijna onmogelijk om de complexe regelgeving volledig onder de knie te krijgen.”

Als jongste van vijf kinderen en zoon van melkveehouders heeft Gert boeiende kinderjaren achter de rug. Zijn ouders hebben altijd met hart en ziel geboerd en bouwden toen een mooi melkveebedrijf uit. Als kind had Gert best wel interesse in de landbouwactiviteiten en koos mee de stieren uit. “Toen ik economie ging studeren aan de KU Leuven is de betrokkenheid met het melkveebedrijf wat verwaterd”, vertelt hij. “Daarbij komt dat ik plots allergisch bleek te zijn voor krachtvoer en dierenharen. Hierdoor resulteerden verschillende melkbeurten na elkaar in huiduitslag, dus plannen om het ouderlijke bedrijf over te nemen werden nooit echt concreet.”

Gert Van Thillo
Bewust kleinschalig

Gert houdt de landbouwtak bewust beperkt. “Landbouwer zijn in bijberoep is voor mij en mijn gezin de beste optie. Het contact met de collega’s geeft me overdag energie, maar ‘s ochtends en ‘s avonds krijg ik een soort rust van het fysieke werk om mijn dieren te voederen en verzorgen.” De keuze om nu niet uit te breiden heeft ook andere redenen. “Het stikstofdossier en de kandidaatstelling van het Nationaal Park Kalmthoutse Heide zorgen voor veel onzekerheid hier in de streek, inclusief bij mezelf. Mijn landbouwbedrijf is verouderd en een aantal gebouwen moeten vernieuwd worden. Maar het zou een grote investering en uitbreiding vragen om dit te moderniseren naar hedendaagse normen, een investering die ik misschien nooit kan terugverdienen als het voortbestaan van veehouderij niet gegarandeerd is.”

Sanctie in de bus

Het feit dat Gert actief is bij SBB zorgt er niet voor dat de landbouwadministratie voor hem een makkelijke taak is. “Mijn collega’s hebben er al meermaals om gelachen, maar ik kreeg recent nog een sanctie omdat ik een fout had gemaakt bij het invullen van mijn kunstmestregister”, zegt Gert. “Hoewel ik niet als klantenadviseur werk, tracht ik zo veel mogelijk van de wetgeving te weten en op te pikken. Dat is een goed voorbeeld dat het zelfs voor iemand met kennis zeker niet evident is om helemaal op de hoogte te zijn van de complexe, snel veranderende regelgeving. Ik maak me vaak de bedenking dat het een enorme belasting moet zijn voor grotere landbouwbedrijven waar je als boer van 5 uur ‘s ochtends in de stal staat en tot 22 uur op het veld bent, om daarnaast nog de administratie correct op te volgen, of voor mensen die minder bedreven zijn in het werken met de computer. Bij SBB willen we daarom de klanten ontzorgen en hen laten concentreren op waar ze goed in zijn.”

Overstap naar SBB

De interesse in de bredere landbouwwereld bleek groter dan de passie voor het ouderlijke melkveebedrijf en na een jaar als auditor gewerkt te hebben bij PwC startte Gert zijn carrière in de landbouwsector als innovatieconsulent bij Boerenbond. Later maakte hij de overstap naar Fedagrim waar hij de coördinatie en communicatie van de federatiewerking opvolgde. Toen de kans zich anderhalf jaar geleden voordeed om bij SBB aan de slag te gaan, nam Gert de uitdaging aan. “Ik werk in een tandem met mijn collega’s, productmanager Jeroen Kellers en Jan Meykens. Zij houden zich bezig met het productaanbod van SBB, ik zorg ervoor dat dit goed in de markt gezet wordt. Ik bekijk hoe de markt evolueert en welke noden er zijn. Webinars, klantenvergaderingen, nieuwsbrieven … passeren allemaal via mij en ik zorg ervoor dat onze klanten er zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken.”

Dan toch boeren

Gerts vader heeft tot zijn 82ste de koeien gemolken en voelde zich lange tijd niet klaar om het bedrijf over te laten aan een van zijn kinderen. Toen hij op latere leeftijd mentaal en fysiek niet meer in staat was het werk alleen te doen, sprong Gert bij. “Zo ben ik opnieuw in het landbouwbedrijf gerold en ik merkte dat dit me deugd deed”, vertelt hij. “Enkele jaren geleden hebben we via SBB een overnameregeling kunnen uitwerken en heb ik het bedrijf kunnen overnemen van mijn ouders. Nu hou ik 50 volle vaarzen die ik koop van een landbouwer in de buurt en een maand voor kalven weer aan hem verkoop. Daarnaast is er 18 ha landbouwgrond in gebruik waarop ik gras en mais teel.”

Gert Van Thillo

Onzekerheid over dossiers maakt het moeilijk om landbouwers te adviseren.

Gert Van Thillo
Onzekerheid betekent stress

Zowel vanuit zijn activiteiten als landbouwer als SBB-medewerker benoemt Gert onzekerheid als de grootste stressfactor. “Er liggen vandaag heel wat dossiers voor die een zeer grote impact hebben op de bedrijfsvoering en de toekomstmogelijkheden van landbouwers. Niet enkel dossiers als MAP en PAS die nog heronderhandeld moeten worden, maar ook zaken als GLB en de uitkoopregeling voor varkenshouders die nog wachten op een Vlaamse of Europese bekrachtiging. Landbouwers vragen SBB om duidelijkheid, maar zolang er geen afgeklopt akkoord of wettekst is kunnen we hen niet of enkel onder voorbehoud adviseren. Dat is enorm frustrerend.” En die onzekerheid werkt ook door in zijn landbouwactiviteit. “Ik ben maar een kleine boer en heb mijn achtergrondkennis vanuit SBB, maar ik stel me vaak de vraag hoe ingrijpend die complexiteit en twijfel niet moet zijn voor jonge landbouwers die net een grote investering hebben gedaan en hun toekomst bedreigd zien. Maar als ik zie hoe ze ondanks soms moeilijke momenten toch weer strijdvaardig en vol ondernemerschap verder gaan, dan geeft dat ook moed om de beste dienstverlening op te zetten. 

Bedrijfsfiche

  • Gert Van Thillo (41) en Liesbeth Leyssen (36)
  • Lennert (6) en Lewis (4)
  • Locatie: Kalmthout (Antwerpen)
  • Landbouwbedrijf met  jongveeopfok