fvf

Gent zoekt pilootprojecten voor landbouwgrond van OCMW

22 mei 2023

Het Gentse stadsbestuur lanceert binnenkort een oproep aan landbouwers om pilootprojecten te starten op gronden van het OCMW. Ze mogen die pachtvrij gebruiken voor stadsgerichte landbouwprojecten of testgrond om bijvoorbeeld nieuwe gewassen te leren kennen.   

Vorig jaar verklaarde het hof van beroep in Gent de verkoop van 72 percelen landbouwgrond aan havenbaas Fernand Huts nog nietig. Er rust sindsdien - en voor de rest van de legislatuur - een moratorium op de verkoop van landbouwgronden in eigendom van het OCMW.

OCMW: een van grootste landbouwgrondbezitters

Het OCMW Gent is nochtans een van de grootste landbouwgrondbezitters in Vlaanderen. De gronden worden volgens bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) best aangewend om de lokale voedselvoorziening te verduurzamen en startende of actieve landbouwers te ondersteunen. Het plan staat maandag in een eerste visietekst op landbouw, die de stad Gent onder meer zal gebruiken bij het aftoetsen van vergunningsaanvragen. Er staan ook een reeks concrete acties in om de Gentse landbouw te versterken en verduurzamen.    

Zo komt er een samenwerking met de landbouwers van het Parkbos om de droogte tegen te gaan, onder meer door het plaatsen van zogenaamde 'stuwtjes' in grachten om het water tegen te houden en te sparen. Er komt dit jaar ook een nieuwe overheidsopdracht voor het beheer van diverse graslanden op het openbaar domein van de stad Gent voor een periode van vier jaar. Op die manier zal in totaal 81 ha natuur, verspreid over 7 loten, beheerd worden door landbouwers.

20% van het Gentse grondgebied

Gent telt vandaag 137 landbouwers, van wie er 79 een beroepslandbouwbedrijf hebben. In totaal bewerken die zowat 3.130 hectare grond, ongeveer 20 procent van het Gentse grondgebied.

Het grootste deel van het landbouwgebied wordt gebruikt als grasland, goed voor 53 procent van het totaal. Dat is opvallend meer dan in de rest van Vlaanderen, waar het gaat om 33,2 procent. Dat is een gevolg van de 2 grote riviervalleien (Schelde en Leie) en kleinere beekvalleien op Gents grondgebied.

De Gentse landbouw draait dan ook voornamelijk om melkvee en vleesvee, die gebruik kunnen maken van het grasland. Gent en haar omgeving is sinds de 19de eeuw ook gekend voor haar sierteelt. Tuinbouwbedrijven gebruiken slechts 2,1 procent van het landbouwoppervlak, maar de sector kan wel rekenen op een hoge opbrengst per ha. Voorts is er akkerbouw van aardappelen, graan en fruitteelt. Professionele kippenbedrijven komen in Gent niet voor.

Bron: Belga.